Persbericht: Reces Hof van Justitie

hof van justitieHet Hof van Justitie en het GEA zittingsplaats Curaçao zullen reces houden van woensdag 18 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014.

Gedurende het reces zullen in beginsel geen zittingen worden gehouden anders dan in kort geding, in andere spoedeisende zaken en enkele geplande strafzittingen.

Bij spoedeisende zaken kan, vanwege de beperkte bezetting van rechters en griffie, de termijn tussen indiening en behandeling van het verzoek langer zijn dan gebruikelijk.

Er vinden geen rolzittingen plaats.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *