Personeel Ontvanger blijft in actie

De personeelsleden van de Ontvanger tijdens hun vergadering onder werktijd.

De personeelsleden van de Ontvanger tijdens hun vergadering onder werktijd.

WILLEMSTAD — Het personeel van de Ontvanger accepteert het niet dat Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) hen pas aanstaande woensdag te woord wil staan.
De medewerkers eisen volgens Abvo-bestuurslid Marlon Manuela dat de minister zo snel mogelijkheid duidelijkheid verschaft over de toelage die eind vorige maand voor het laatst is uitbetaald.

Deze toelage heeft betrekking op extra werkzaamheden die het personeel van de Eilandsontvanger moest uitvoeren vooruitlopend op de start van het land Curaçao.
De toelage werd voor het eerst in 2006 uitbetaald.
Het was de bedoeling dat het in 2010 zou worden gestopt, maar het werd zowel in 2011, als in 2012 uitbetaald.
Eerder dit jaar werd de toelage tijdelijk stopgezet, maar na een tweedaagse actie van het personeel werd het met drie maanden uitgesteld in verband met een evaluatie.
Nu willen medewerkers duidelijkheid krijgen of de toelage ook volgende maand wordt uitbetaald.
In dit verband speelt ook mee dat de personeelsleden van de Inspectie der Belastingen wel de toezegging hebben gekregen dat zij tot december de toelage krijgen uitbetaald.

Manuela sprak vanochtend over discriminatie van de minister.

“Waarom krijgt het personeel van de Ontvanger geen vergoeding uitbetaald en dat van de Inspectie wel? Dat willen onze leden nu weten.”

Minister Jardim had de Abvo toegezegd aanstaande vrijdag met hen om de tafel te kunnen zitten.
Maar dit was voor het personeel onacceptabel.
Na bemiddeling van Abvo-voorzitter Wendy Calmes werd een nieuwe afspraak gemaakt, op woensdagochtend vóór de wekelijkse vergadering van de ministerraad.
Maar ook dit werd van de hand gewezen door de medewerkers van de Ontvanger.
Vooral het feit dat de minister niet eerder kon vergaderen, omdat hij de vieringen bij moest wonen, viel volgens Manuela niet goed.
Dit was voor het personeel aanleiding om de vergadering onder werktijd voort te zetten.

Volgens het Abvo-bestuurslid zal de vergadering onder werktijd woensdagochtend worden voortgezet.
Morgen, 2 juli, is een eilandelijke feestdag.
Op deze dag wordt Dia di Bandera gevierd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *