Peterson ‘Hof leert niet’

Peterson en Sulvaran halen uit richting rechters en deken van Orde

Kantoorgenoten en partners Mr. Eldon 'Peppie'  Sulvaran en mr. Chester Peterson werken op basis van een retainerfee voor de Minister van Algemene Zaken Gerrit Schotte en de Minister van Justitie Elmer Wilsoe op basis van een Ministerraadsbelsuit van 5 oktober 2011.

Kantoorgenoten en partners Mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en mr. Chester Peterson Peterson en Sulvaran halen uit richting rechters en deken van Orde

Willemstad – Curaçao heeft een rechterlijke organisatie die geen lerend vermogen heeft en het contact met de samenleving heeft verloren. Het is een slechte zaak dat de rechterlijke macht ‘niet de hand in eigen boezem steekt’.

Zo krijgt de kritiek op de rechters en het Hof een vervolg. Dit keer van advocaat Chester Peterson, waarmee hij het opneemt voor zijn kantoorgenoot Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, die onlangs forse aantijgingen uitte richting het gerecht. Dat kwam Sulvaran op een uitvoerige reactie te staan van Hofpresident Lisbeth Hoefdraad, die Sulvarans handelen ‘laakbaar’ noemde.

Peterson reageert niet rechtstreeks op de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, maar richt zijn pijlen in een brief aan de Deken van de Curaçaose Orde van Advocaten – Karel Frielink – indirect op de rechterlijk macht.

Dat Sulvarans ‘aangezwengelde discussie’ ongepast of laakbaar zou zijn, noemt Peterson een poging het debat te ‘derailleren’.

,,Verwerpelijk is dat het eigen jarenlange tekortkomen niet wordt erkend en gecorrigeerd door het Hof, maar dat gepoogd wordt door het Hof de tekortkomen op het conto van griffiers af te wentelen. Niet aanvaard wordt dat een zondebok wordt gecreëerd voor het eigen falen en dat het falen vervolgens vrolijk ongestoord verder gaat.”

In wezen reageert Peterson op een mail van Frielink, die voorman is van de Orde van Advocaten van Curaçao.

,,Even los van het publieke debat dat naar aanleiding van uw uitlatingen wordt gevoerd, is mij bekend dat er bij diverse strafrechtadvocaten in meer algemene zin klachten bestaan”, had de Deken gemaild.

,,Met de precieze aard van die klachten ben ik niet bekend, maar ik heb de Commissie Strafrecht van de Orde gevraagd om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren waarin de klachten van strafrechtadvocaten kunnen worden besproken en geïnventariseerd. De uitkomsten daarvan kunnen dan met het Hof worden besproken”, Aldus Frielink aan Sulvaran.

Die mail valt slecht bij Peterson. De partner van Sulvaran noemt het ‘natuurlijk te gek voor woorden’ dat voor het functioneren van de rechterlijke organisatie en de rechtspleging in Curaçao ‘alleen binnenskamers’ aan de orde gesteld zou moeten of mogen worden.

,,Deze zaken zijn ernstig genoeg om deze publiekelijk aan de orde te stellen”, vervolgt Peterson, die meent dat ook andere staatsrechtelijke machten zich hiermee mogen en moeten ‘bemoeien en correctie afdwingen’.

,,Zeker wanneer de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie zelf geen intern reinigend vermogen aan de dag leggen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *