PFM | Nieuwe coalitie wil nauwere samenwerking met de Caribische eilanden in het koninkrijk

Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben de fractievoorzitters van VVD (Mark Rutte), CDA (Sybrand Buma), D66 (Alexander Pechtold) en ChristenUnie (Gert-Jan Segers) in de Oude Zaal een toelichting gegeven op hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is gisteren gepresenteerd aan de Tweede Kamer na zeven maanden onderhandelen.

Daarin staat onder andere vermeld dat de nieuwe coalitie in Nederland een nauwere samenwerking wil met de Caribische eilanden in het koninkrijk. Tegelijkertijd is integriteit en goed bestuur een belangrijk punt. Het Nederlandse deel van het budget voor de Kustwacht in het Caribisch gebied gaat over naar het ministerie van Defensie en wordt zodanig aangepast dat een goede taakuitoefening mogelijk is. Hiervoor is 10 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. Op de eilanden ligt de prioriteit bij het verbeteren van het economisch perspectief, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede.

Lees het hele regeerakkoord hier: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *