PFM | Tankstations op Bonaire niet veilig

Het tankstation Bonaco is voorlopig gesloten omdat werknemers en klanten gevaar liepen door brand- en explosiegevaar

Na een controle door de Arbeidsinspectie is gebleken dat de tankstations op Bonaire niet voldoen aan alle veiligheidseisen. Dit schrijft Caribisch Netwerk.

Bij Bonaco, het grootste bezinstation van Bonaire, is geconstateerd dat de staat van het tankstation ernstige gebreken vertoont als het gaat om veiligheid en milieu. Het tankstation is voorlopig gesloten omdat werknemers en klanten gevaar liepen door brand- en explosiegevaar.

Bonaco heeft van de Arbeidsinspectie een aanwijzing gekregen waarin staat welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen. Pas na een nieuwe controle door Arbeidsinspectie mag er weer benzine verkocht worden. De drie andere benzinestations van Bonaire blijven open, maar ook daar zijn aanmerkingen op de veiligheid.

De Arbeidsinspectie laat weten dat de gebeurtenis begin dit jaar op Curaçao waar bij een explosie bij benzinestation Helena een werkneemster het leven verloor, ‘een belangrijke aanleiding was’ om alle pompstations op Bonaire te inspecteren.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *