PFM | VN oefent geen permanent toezicht uit

De eilanden kunnen, als vroegere kolonie, wel zelf besluiten het Koninkrijk te verlaten

Tijdens een recent bezoek van een aantal vertegenwoordigers van Nederlandse ambtenaren aan het Department of Political Affairs van de Verenigde Naties (VN) in New York is gesproken over de staatkundige inrichting van het Koninkrijk en de speelruimte die Den Daag heeft om wijzigingen te voeren.

Daar uit is gebleken dat de VN geen permanent toezicht uitoefent als binnen het Koninkrijk het gesprek over andere verhoudingen op gang zou worden gebracht. Daarnaast stelt de VN vooraf voorwaarden of wordt voorgeschreven wat de uitkomst moet zijn. Maar het is aan de betrokkenen zelf om dat vorm en inhoud te geven. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad.

Bij de behandeling eind vorig jaar van de begroting voor Koninkrijksrelaties schermden de Tweede Kamerleden André Bosman (van regeringspartij VVD) en Ronald van Raak (van de oppositiepartij SP) met een motie waarin minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)werd opgedragen bij de VN te informeren welke mogelijkheden Nederland heeft om Curaçao, Aruba en Sint Maarten af te stoten uit het Koninkrijk.

De motie is afgelopen maanden in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg onder de aandacht gebracht, maar vervolgens raakte het ministerie met Sint Maarten in discussie over de Integriteitskamer en brak op Curaçao een politieke crisis uit.

Ondertussen is wel het ambtelijk bezoek aan de VN gebracht. Komende week wordt een brief hierover van Plasterk aan de Kamer verwacht.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *