PFM | Voorstel voor geschillenregeling naar Raad van State

Voorstel voor geschillenregeling naar Raad van State

Er komt een regeling voor behandeling van geschillen tussen landen in het Koninkrijk. De Rijksministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wanneer over een voorgenomen besluit van de Rijksministerraad een geschil bestaat tussen de landen wordt daarover een oordeel gevraagd aan de Raad van State van het Koninkrijk. Op basis van dat zwaarwegende oordeel heroverweegt de Rijksministerraad en neemt een beslissing over het geschil.

Uitgezonderd zijn besluiten die naar het oordeel van de voorzitter van de Rijksministerraad vanwege zwaarwegende belangen van het Koninkrijk geen uitstel dulden, besluiten waartegen op basis van bestaande regelgeving een Kroonberoep kan worden ingesteld en Rijkswetten waarover de Raad van State van het Koninkrijk al een advies heeft gegeven.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *