Advertentie | Plaatsvervangend HOVJ/ Projectleider doorontwikkeling parket Curaçao

bright_logoHet Openbaar Ministerie zoekt ter versterking van het Parket in Curaçao kandidaten voor de functie van:

PLAATSVERVANGEND HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE

dan wel

PROJECTLEIDER DOORONTWIKKELING PARKET CURAÇAO

Algemeen
Het Parket in Eerste Aanleg van Curaçao bevordert de veiligheid in de samenleving. Dit doet zij door middel van eenduidige, efficiënte en effectieve strafrechtelijke interventies. De criminaliteit op Curaçao is een factor van betekenis die in alle lagen van de bevolking wordt gevoeld en vele verschijningsvormen kent. Het terugdringen van het grote aantal gewapende overvallen, de liquidaties, het wijd verspreid vuurwapenbezit, de grootschalige handel in verdovende middelen, verschillende vormen van mensenhandel en het hoge aantal verkeersdoden zijn slechts enkele voorbeelden van de uitdagingen waar het Parket voor staat.

Het Parket is gedreven en vastberaden doende om de ondermijnende werking van de criminaliteit op de samenleving en de verwevenheid van onder- en bovenwereld tegen te gaan. Gelet op de kleinschaligheid van Curaçaose gemeenschap worden de interventies door het Openbaar Ministerie en de effecten daarvan vaak direct gevoeld. Naast het klassieke opsporen en vervolgen komt het Openbaar Ministerie ook vaak uit haar “toga” rol als initiator en stimulator van diverse projecten in het kader van de brede bestrijding van criminaliteit.

Takenpakket:
Om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het optreden van het Parket te bevorderen is het Parket op zoek naar een enthousiast MT-lid. Deze draagt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering in brede zin en heeft primair tot taak de interne werkprocessen van het parket te evalueren en aan te passen. Hij/zij is in samenwerking met de teamleider(s) belast met het aansturen van de processen en het begeleiden van verbetertrajecten, alsmede de controle hierop.

Afdoening binnen Hustitia Rapido (snelrecht), het bevorderen van een juiste bejegening van slachtoffers, het afpakken van crimineel vermogen en een efficiënte proceslogistiek, inclusief executie, verdienen daarbij bijzondere aandacht. De gezochte kandidaat is deel van het managementteam van het parket en vervangt de hoofdofficier (intern) bij diens afwezigheid voor zover het de interne aansturing van het parket betreft.

Het OM in Curaçao heeft als doelstelling de operatie en de bedrijfsvoering te versterken. Van de plaatsvervangend hoofd(officier) wordt verwacht dat hij/zij hier een initiërende en leidende rol in vervult en het parket Curaçao, in een periode van twee jaar, verder ontwikkelt. Het is de bedoeling dat na ommekomst van deze termijn van twee jaar de functie – indien mogelijk – door een lokale kandidaat zal worden ingevuld. De gezochte kandidaat kan zijn of haar opvolger in het kader van twinning hier alvast op voorbereiden.

Functie-eisen

  • een integere en inspirerende persoonlijkheid (m/v) met een daadkrachtige stijl van leidinggeven en een sterk ontwikkeld gevoel voor organisatiesensitiviteit en omgevingsbewijstzijn;
  • ruime ervaring in een leidinggevende functie binnen de OM organisatie;
  • de beschikking over voldoende kennis van besturingsprocessen in de OM organisatie en vaardigheden in het plannen en organiseren;
  • in staat te zijn een veilige werkomgeving te creëren voor alle medewerkers en het zijn van een teamplayer die de kunst van het geven en ontvangen feedback beheerst;
  • eigenschappen als creativiteit, lef en flexibiliteit worden van belang geacht voor een goede uitoefening van deze functie. Hij/zij is samenwerkingsgericht en weet zijn/haar enthousiasme over te brengen op de medewerkers van het Parket. Heeft daarbij oog voor de implementatie van plannen, veranderende werkprocessen, etc;
  • aanpassing- en inlevingsvermogen in een andere cultuur en affiniteit met een multiculturele werkomgeving;
  • het vermogen om als OM’er te werken met en binnen een overheidsapparaat dat vanwege de kleinschaligheid en de nauwe vervlechting met de gemeenschap kwetsbaar is; bewustheid dat de kleinschaligheid van de gemeenschap op Curaçao betekent dat hij/zij –met het oog op wat het OM wuitstralen- selectief moet zijn in sociale contacten, hetgeen sociale beperkingen met zich mee kan brengen.

Hoewel primair gedacht wordt aan een lid van het Openbaar Ministerie bij de invulling van de onderhavige functie worden ook niet-officieren van justitie uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Kennis van en ervaring binnen een OM-organisatie is echter van groot belang.

Arbeidsvoorwaarden
Gelet op de voortgang van de procedure wordt verzocht uw telefoonnummer en e-mailadres in uw sollicitatiebrief op te nemen.

Uw sollicitatiebrief met een CV kunt u richten aan de hoofdofficier, dhr. H.S.R. de Jong en voor 24 oktober 2014 mailen naar: [email protected]

Voor nadere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de hoofdofficier dhr. H.S.R. de Jong, de teamleiders Philomijn van Logten en Gert Rip of met de liaison voor het Caribisch OM, Simone Tielens via e-mail: [email protected], [email protected], [email protected] of [email protected]

Een emigratiefolder kunt u bekijken of downloaden via ww.kgmc.nl

Bron: Kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *