Plasschaert positief over decentralisatie Kustwacht

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert-2

Plasschaert positief over decentralisatie Kustwacht

DEN HAAG — Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie is tevreden over de proef waarbij lokaal kustwachtpersoneel meer verantwoordelijkheden heeft gekregen. De minister antwoordt dit op vragen van VVD-Tweede Kamerlid André Bosman over de veiligheid voor de medewerkers.

In 2013 werd begonnen met een pilot waarbij de hoofden van de kustwachtsteunpunten meer taken en bevoegdheden kregen. De proef wordt in de loop van dit jaar geëvalueerd, maar tussentijdse bevindingen zijn positief.

“Vooral op het gebied van informatie-uitwisseling met de lokale ketenpartners lijkt de nieuwe opzet een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke structuur. Daarnaast waarderen de verschillende landen de beperkte decentralisatie van bevoegdheden naar de hoofden van de steunpunten. Het hoofd is zo beter in staat zijn taak als integraal manager uit te oefenen”,

schrijft de minister. De algehele leiding en het toezicht op integriteit blijven overigens de verantwoordelijkheid van de directeur, voegt ze daaraan toe. De proef staat overigens ook los van de extra versterking voor de kustwacht onder toezicht van Nederland naar aanleiding van de integriteitsproblemen op St. Maarten.

Bosman stelde zijn vragen naar aanleiding van de staking waarmee kustwachtmedewerkers op Curaçao aandacht vroegen voor hun veiligheid na de mishandeling van een aantal kustwachters op Bonaire. Hij vroeg zich af of er een relatie was met de grote verantwoordelijkheid voor lokaal personeel, maar volgens de minister is er geen verband.

“Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat het door de bonden gemelde gevoel van onveiligheid gerelateerd is aan een verandering van het aantal defensiemedewerkers ten opzichte van het aantal lokale medewerkers”, aldus Plasschaert.

Ze schrijft verder dat de staking geen gevolgen had voor de veiligheid in de regio. Het stakende varend personeel was wel inzetbaar bij meldingen van strafbare feiten. “De bewaking van de maritieme buitengrens van het Koninkrijk is door de actie niet in het geding geweest. Het stationsschip Zr.Ms. Holland heeft tijdens de staking het aantal patrouilles ten behoeve van de kustwacht verhoogd.”

De veiligheid van kustwachtpersoneel is onderwerp van besprekingen tussen de Curaçaose Justitie-minister Nelson Navarro, de vakbond en de kustwacht, schrijft Plasschaert verder. Van 2010 tot en met 2013 zijn er door kustwachtmedewerkers overigens geen meldingen of aangiftes gedaan van bedreigingen.

Tot slot schrijft ze dat de kustwacht per 1 september 381 kilogram drugs heeft onderschept in 2014 versus 2000 kilo in 2013, 853 kilo in 2012 en 827 kilo in 2011. Ze merkt op dat de hoeveelheid onderschepte drugsvondsten per jaar sterk wisselen en bovendien niet alles zeggen over de effectiviteit van de kustwacht.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *