Plasterk: Illidge vooralsnog een zaak van St. Maarten

Patrick IllidgeDEN HAAG — De Rijksrecherche verricht geen onderzoek naar de video-opname van het Sintmaartense onafhankelijke Statenlid Patrick Illidge tenzij St. Maarten daar zelf om vraagt.
Ook voor de Rijksministerraad is er op dit moment geen rol in deze kwestie.
Dat schrijft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamerleden André Bosman van de VVD, Pierre Heijnen van de PvdA en Ronald van Raak van de SP vroegen vorige week om opheldering over de video waarin Illidge geld aanneemt van bordeelhouder Jaap van den Heuvel.
Omdat de video de schijn wekt van omkoping, vroegen ze of de Rijksrecherche en Rijksministerraad actie zouden ondernemen.
Plasterk wijst er in zijn antwoord op dat het hier een autonome aangelegenheid van St. Maarten betreft.

“Het is aan het Openbaar Ministerie van St. Maarten om nader onderzoek te verrichten en te bepalen of en zo ja wie vervolgd zou moeten worden. Het onderzoek daar is inmiddels gaande. Er is op diverse plaatsen huiszoeking verricht en daarbij is materiaal voor onderzoek in beslag genomen.”

Er is dus ook helemaal geen reden om de waarborgfunctie toe te passen, aldus de minister.

“De waarborgfunctie van het Koninkrijk (…) komt aan de orde wanneer in het desbetreffende land structureel geen redres mogelijk blijkt te zijn van een ontoelaatbare toestand ten aanzien van de handhaving van de mensenrechten, de rechtszekerheid of de deugdelijkheid van bestuur”

, schrijft hij.
Plasterk doet verder geen mededelingen over het tijdstip waarop de Nederlandse Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) over de opname beschikte.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *