Plasterk onderzoekt wisseling functionarissen

logo-nederlandDEN HAAG — Minister Ronald Plasterk bekijkt de mogelijkheid om meer functionarissen binnen het Koninkrijk te laten rouleren ter versteviging van hun onafhankelijkheid.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoordde vragen van Tweede Kamerlid Pierre Heijnen.

De PvdA’er verwees naar het rapport van Transparency International, waarin enerzijds de integere houding van toezichthouders werd bevestigd.

“Tegelijkertijd zijn ook toezichthouders onderdeel van een kleine gemeenschap waar al snel druk wordt uitgeoefend om niet streng op te treden.
Is het niet een gedachte om de toezichthouders, de inspecties, de officieren van justitie, de commissarissen, het Openbaar Ministerie binnen het Koninkrijk te rouleren.
Zo wordt die onafhankelijkheid echt gerealiseerd.”

Heijnen noemde als voorbeeld de voormalige inspecteur voor de Volksgezondheid Jan Huurman.

“Functionarissen in zo’n positie komen onder zo’n hoge druk te staan, dat het misschien beter is om die onafhankelijkheid structureel te organiseren en functionarissen dus te rouleren.
Heijnen noemde verder de situatie in de gevangenis, die in de laatste voortgangsrapportage voor de Plannen van Aanpak als alarmerend werd omschreven.
Er zijn vijf vacatures voor afdelingshoofden.
Die taak wordt nu waargenomen door anderen.
De situatie wordt omschreven als zeer verontrustend en niet acceptabel.”

Over de gevangenis zei Plasterk dat er inmiddels overleg plaatsvindt met staatssecretaris Fred Teeven, die in Nederland juist geconfronteerd wordt met de sluiting van gevangenissen.

“We kijken of mensen die hier boventallig zijn ingezet kunnen worden om de problematiek daar op te lossen”

, zei hij.
De minister zei toe dat hij de Tweede Kamer na de zomer over de vorderingen inlicht.
Plasterk zei verder dat rechters en officieren van justitie in principe al voor een periode van drie jaar zijn aangesteld.

“U noemt ook nog een aantal andere functionarissen, waarvoor de verantwoordelijkheid bij verschillende ministeries ligt, maar ik zal u per brief inlichten over de mogelijkheden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *