Plasterk: ‘St. Maarten moet de rechtshandhaving garanderen’

Minister Ronald Plasterk

Minister Ronald Plasterk: ‘St. Maarten moet de rechtshandhaving garanderen’

DEN HAAG — “De rechtshandhaving en rechtszekerheid moeten door St. Maarten voldoende worden geborgd. Dat is en zal ook mijn inzet blijven in de gesprekken met de regering van St. Maarten.” Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord op vragen van de SP en PvdA over de geplande bezuinigingen op justitie.

De Tweede Kamerleden Ronald van Raak (SP) en Pierre Heijnen (PvdA) maken zich zorgen over de bezuinigingen nadat verschillende media suggereerden dat dit gevolgen had voor lopende onderzoeken. De zorg betrof vooral het onderzoek naar vermeende corruptie door onafhankelijke Statenlid Patrick Illidge en Justitieminister Roland Duncan.

Plasterk antwoordt dat St. Maarten binnen de begrotingskaders van het College financieel Toezicht zelf beleidskeuzes mag maken. Omdat de begroting voor 2013 nog niet is vastgesteld, heeft hij geen informatie over de voorgenomen bezuinigingen bij justitie.

“Ik zou het echter zorgelijk achten als de aangekondigde bezuinigingen inderdaad gevolgen zouden hebben voor de kwaliteit van de rechtshandhaving, onderzoek en vervolging van (grensoverschrijdende) criminaliteit en de uitvoering van de plannen van aanpak,”’ schrijft de minister. “In het volgende ministeriële overleg met de premier van St. Maarten over de voortgang van de Plannen van Aanpak zal ik spreken over de invulling en de gevolgen van de bezuinigingen voor de uitvoering van de plannen en benadrukken dat vastgehouden moet worden aan de uitvoering van de plannen”, aldus de minister.

Rijkswet

Plasterk schrijft verder dat de consensus-Rijkswet voor openbare ministeries van toepassing is op het OM van St. Maarten, maar dat de rechtshandhaving een autonome bevoegdheid is.

“Dit betekent dat het aan het Openbaar Ministerie op St. Maarten is om onderzoek te verrichten en te bepalen of, en zo ja wie, vervolgd zou moeten worden. Op dit moment beschikt het OM over voldoende capaciteit, zodat ik er vanuit ga dat het lopende onderzoek naar Statenlid Illidge zonder vertraging kan worden voortgezet. Hiernaast is mij bekend dat de onderzoekscapaciteit bij de landsrecherche in verband met dit onderzoek tijdelijk is versterkt.”

Tot slot schrijft Plasterk dat hij de Gevolmachtigde Minister van St. Maarten, Mathias Voges, heeft aangesproken over de lonen van Statenleden op St. Maarten, die ongeveer 30 procent hoger zijn dan die van Statenleden op Curaçao en Aruba.

“Ondanks het gegeven dat de schadeloosstelling van Statenleden van St. Maarten een autonome aangelegenheid van het land betreft, heb ik ten overstaan van de gevolmachtigde minister hierover mijn bevreemding uitgesproken. De regering acht echter de stijging gerechtvaardigd omdat het prijspeil op St. Maarten hoger zou zijn dan in de andere genoemde landen”, aldus Plasterk.

Bron: Amigoe

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *