Plasterk vreest processen

plaskerk-2013

Den Haag – Teleurstelling bij de inwoners van Caribisch Nederland en mogelijk zelfs juridische procedures.

Dat is het doemscenario dat minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Eerste Kamer voorhoudt in een brief waarin hij reageert op de weigering van de Senaat om de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de evaluatie in de grondwet te verankeren.

De leden van de commissies voor Koninkrijksrelaties en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin besloten vorige maand tot opschorting van de schriftelijke behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel omdat zij conform de wens van de Eilandbesturen niet vooruit willen lopen op de evaluatie in 2015.
In tegenstelling tot de Tweede Kamer was de Eerste Kamer niet overtuigd van de argumenten om de daarover aan de eilanden gedane toezegging eenzijdig te verbreken.

,,Uiteraard respecteer ik uw besluit”

, schrijft Plasterk.

Maar: ,,Ik hecht eraan u te informeren over de gevolgen van opschorting voor de deelname van de leden van de Eilandsraden aan de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer.”

Deelname aan de verkiezingen in mei 2019 is alleen mogelijk als het wetsvoorstel in tweede lezing wordt aanvaard en in werking treedt voor 23 april 2019.
Bovendien dient de eerste lezing te zijn afgerond vóór de kandidaatstelling op 30 januari 2017 voor de geplande verkiezing van de Tweede Kamer.

,,Gezien de termijn voor de aanvaarding van de eerste lezing en de planning voor het uitbrengen van het evaluatieverslag (uiterlijk 10 oktober 2016) is het risico groot dat de leden van de Eilandsraden niet kunnen deelnemen aan de verkiezing van de Eerste Kamer in 2019”

, waarschuwt Plasterk.
De inwoners van de eilanden zullen dan pas in 2023 via de volksvertegenwoordigers in de Eilandsraden hun invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

,,Hierover kan teleurstelling bestaan in Caribisch Nederland.
Ook valt niet uit te sluiten dat het gedurende lange tijd ontbreken van een voorziening waardoor de Nederlandse ingezetenen van Caribisch Nederland worden betrokken bij de Eerste Kamerverkiezingen zal leiden tot juridische procedures”

, aldus de bewindsman.
Opvallend genoeg komt Plasterk in zijn brief niet terug op de suggestie van de senatoren om dat probleem op te lossen door de eilandbewoners met de Nederlandse nationaliteit bij de Eilandsraadsverkiezingen ten behoeve van de Eerste Kamer een tweede stem te laten uitbrengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *