Plechtige vergadering 75 jaar parlementaire democratie

wapen curacaoWILLEMSTAD — De Staten komen op vrijdag 5 april bijeen voor een plechtige vergadering om 75 jaar parlementaire democratie op Curaçao te herdenken.
Op deze dag, 75 jaar geleden kwamen de Staten van Curaçao voor het eerst bijeen.
Een tijdelijke commissie onder leiding van de Pais-fractievoorzitter in de Staten, Alex Rosaria, heeft een programma voor de viering van het gebeuren opgesteld, dat gisteren door de Centrale Commissie van de Staten werd goedgekeurd.

Voor de viering van 75 jaar parlementaire democratie op Curaçao is een heel jaar uitgetrokken, bleek afgelopen woensdag tijdens een Centrale Commissie-vergadering.
Op 4 april zal een panel-discussie met lokale en internationale deelnemers worden gehouden. Tijdens deze discussie zal er stil worden gestaan bij de ‘toekomst van de democratie’ en ‘de democratie van de toekomst’, zo geeft Rosaria desgevraagd aan.
Gastspreker op deze dag zal zijn Bob Wit, voormalig rechter op Curaçao, tegenwoordig lid van de Caribbean Court of Justice en tevens lid van het Constitutioneel Hof van St. Maarten.

Een dag later, op vrijdag 5 april, staat een plechtige vergadering gepland.

“Het is de bedoeling dat tijdens deze plechtige vergadering de ‘vaders van onze parlementaire democratie’ zullen worden geëerd.
Met dit doel voor ogen is de commissie bezig de nabestaanden van de eerste Statenvergadering op te sporen zodat zij samen met de huidige Statenleden het jubileum van de 5e april kunnen herdenken”

, aldus commissievoorzitter Rosaria

Maar de feestelijkheden zullen niet alleen op deze twee dagen worden gehouden, benadrukte commissievoorzitter Rosaria gisteren.
Voor de totale viering zijn er vijf centrale thema’s besproken.
Het gaat hierbij onder meer om het vastleggen van historische documenten van de lokale politieke geschiedenis; het informeren van het volk over deze lokale politieke geschiedenis en het ontwikkelen van de democratie op Curaçao.
Dit laatste houdt in dat op 5 april een nationaal platform in het leven geroepen zal worden, dat moet gaan toezien op herziening van de Staatsregeling van het land Curaçao.
Verder zal van lokale kunstenaars worden gevraagd om een kunststuk te vervaardigen dat 75 jaar parlementaire democratie moet uitbeelden, terwijl de eerste Statenleden van Curaçao en de voorvechters van de lokale democratie ook geëerd zullen worden door bijvoorbeeld een zaal of een etage in het Statengebouw naar hen te vernoemen.

De Centrale Commissie ging akkoord met het voorstel van de commissie 75 jaar parlementaire democratie.
Maar hiervóór werd er wel gevraagd hoeveel geld er met de viering gemoeid zal zijn. Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) had het antwoord snel klaar, namelijk 11.486 gulden, een bedrag dat op een tentatieve begroting vermeld staat.
Maar Commissievoorzitter Rosaria haastte zich zijn partijgenoot te corrigeren en erop te wijzen dat dit bedrag niet correct was en dat uiteindelijk het totale kostenplaatje zeker meer zal zijn.
Het definitieve programma voor de viering is nog niet klaar, terwijl er nog een aantal offertes besproken moet worden, aldus Rosaria.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *