PNP: Bvz-premie voor gepensioneerden moet omlaag

pnpWILLEMSTAD — De premie die gepensioneerden moeten betalen voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) moet omlaag.
Dit stelt coalitiepartij PNP.
De partij constateert dat op dit moment de premiekosten zijn verhoogd, zonder dat er zekerheid bestaat dat de kwaliteit van zorg omhoog zal gaan.
Ook vindt de partij dat er meer toezicht op het ziekenfonds van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet komen om te garanderen dat het fonds gezond blijft.

In een persbericht presenteert de PNP een aantal voorstellen, die onderdeel zouden moeten worden van de reparatiewetgeving om de negatieve gevolgen van de bvz op te kunnen vangen. Binnen de gemeenschap bestaat er op dit moment veel verzet tegen de bvz, vooral gepensioneerdenorganisaties verzetten zich hiertegen.
Ze zijn van mening dat vooral zij de dupe worden van de nieuwe wet.
Verschillende organisaties hebben rechtszaken tegen de bvz en de regering aangekondigd.

De premie die gepensioneerden moeten betalen bedraagt op dit moment 10 procent voor diegenen met een inkomen van meer dan 1000 gulden per maand.
Voor diegenen die minder dan 1000 gulden per maand aan inkomen hebben, is er geen premieverplichting.
Het voorstel van de PNP gaat ervan uit dat deze premie omlaag moet.
Met hoeveel zegt de groene partij niet in haar persbericht, wel dat de premieverlaging moet worden voorafgegaan door een uitgebreide doorlichting van de bvz-premies.

PNP heeft inmiddels een lijst met dertien alternatieven voor de huidige opzet van de bvz aan haar coalitiepartners voorgelegd.
Naast verlaging van de premie moeten volgens de groene partij particuliere verzekeringsbedrijven in staat worden gesteld om het basispakket aan te bieden.
Hierdoor zal er sprake zijn van meer gecontroleerde concurrentie, hetgeen effectiviteit en efficiëntie ten goede zal komen en in het voordeel zal uitpakken van de SVB-verzekerden.

De partij is te spreken over het feit dat brillen en tandheelkundige zorg op dit moment voor sommige gepensioneerden al in het basispakket van de bvz zijn opgenomen.
Maar hiernaast moeten volgens de PNP de efficiëntie en effectiviteit bij de uitvoerder van de bvz, de SVB, worden verhoogd.
Teveel alternatieven die nu op tafel liggen houden in dat er meer premies naar de SVB zullen gaan.
Het alternatief van de PNP houdt ook in dat de SVB aan dezelfde voorwaarden zal moeten voldoen die voor particuliere verzekeringsbedrijven gelden.
Deze voorwaarden gaan onder meer uit van toezicht door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

De PNP maakt zich verder sterk voor een dialoog met de medische sector, om zo hun bijdrage aan de optimalisering van de zorg van de bvz te kunnen garanderen.
De partij benadrukt dat de bvz de voorloper moet zijn van een algemene ziektekostenverzekering (azv), die mede gefinancierd zal kunnen worden door fondsen die vrijkomen, nu de overheid niet meer zal moeten opdraaien voor de kosten die verbonden zijn aan de bouw van een nieuw ziekenhuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *