Politici bereiken akkoord over portefeuilleverdeling

WILLEMSTAD — De partijen PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de portefeuilles voor het transitiekabinet van het land Curaçao. Dit bevestigt Pais-onderhandelaar en bestuurslid Stanley Palm. De partijen hebben twee dagen gekregen om kandidaten voor de verschillende ministersposten voor te dragen.

Het akkoord wordt naar verwachting in de loop van de dag ondertekend. De verdeling gaat ervan uit dat PS, met vijf zetels de grootste partij, de meeste ministersposten krijgt, namelijk vier. De PS krijgt de premier en Algemene Zaken; Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN); Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw). Ook de post van gevolmachtigde minister in Den Haag, die valt onder Algemene Zaken, komt toe aan de PS.

Statenvoorzitter Pais heeft met haar vier zetels drie ministersposten. Het gaat hierbij om Economische Ontwikkeling (MEO); Bestuurlijke Planning en Dienstverlening (BPD) en Justitie. Pais krijgt verder ook de post van vicepremier en die van Statenvoorzitter.

PNP heeft een zetel en daarmee recht op een ministerspost. Bij de onderhandelingen heeft de groene partij de portefeuille van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gekregen.

Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, die zich van de PAR-fractie in de Staten heeft afgescheiden, krijgt Financiën.

Energiekolom
Een heikel punt tijdens de onderhandelingen was waar de zogenaamde energiekolom – bestaande uit nutsbedrijven Aqualectra, Curoil en Refinería di Kòrsou (RdK) – ondergebracht zou worden. Volgens het originele businessplan voor het land Curaçao zou de energiekolom onder de portefeuille van GMN worden geplaatst.
Maar door het kabinet- Schotte werd besloten deze portefeuille onder te brengen bij de premier. Hiervoor werd een apart landsbesluit opgesteld.
Bij de verdeling van de posten van het takenkabinet wordt uitgegaan van dit landsbesluit, wat inhoudt dat de energiekolom weer onder de premier zal vallen.
Er wordt overigens niet uitgesloten dat deze post in de nabije toekomst onder een aantal ministeries zal worden verdeeld.

Takenkabinet
Het transitiekabinet zal een takenkabinet worden, conform het voorstel van PS-leider Helmin Wiels. Het gaat hierbij om een kabinet met experts, die bij de laatste verkiezingen niet op de kandidatenlijsten hebben gestaan, dat voor een specifieke periode van drie tot zes maanden moet aanblijven.
Dit kabinet zal een aantal specifieke taken meekrijgen om de problemen, waarmee het eiland op dit moment kampt, op te kunnen lossen.

Topoverleg
De politiek leiders van PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Sulvaran kwamen vanmiddag om twaalf uur bijeen.
Dit is de eerste keer dat de politiek leiders tijdens dit proces in een officiële bijeenkomst met elkaar om de tafel zitten.
Verschillende bronnen melden dat tijdens deze vergaderingen een aantal knelpunten dienen te worden opgelost.
Zo zal er onder meer worden gepraat over een mogelijke verbreding van de coalitie van haar huidige aantal zetels met meerdere partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *