Politiek leidersoverleg over FDRS

Statenmeerderheid tegen onderzoek ARC bij fonds Sulvaran

GlennsulvaranWILLEMSTAD — De politiek leiders van de coalitiepartijen komen volgende week bijeen om te praten over de controverse die is ontstaan rond het Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (fonds voor sport en sociale verantwoordelijkheid, FDRS). Dit is Pais-leider Alex Rosaria met onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, die zich sterk maakt voor de FDRS, overeengekomen. Rosaria stelt dat hij en zijn partij deze week werden verrast door details rondom de nieuwe stichting, die tijdens de begrotingsbehandeling door leden van de oppositie naar buiten werden gebracht.

De oprichting van FDRS was in het regeerakkoord overeengekomen.
Het fonds valt onder de verantwoordelijkheid van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Sulvaran) en richt zich op jongeren tussen de 4 en 24 jaar. Organisaties kunnen bij de stichting aankloppen voor een subsidie.
Dit jaar heeft het fonds een bedrag van een half miljoen gekregen van de regering.
Vanaf volgend jaar krijgt FDRS op jaarbasis een subsidie van acht ton.
Tijdens de begrotingsbehandeling was het vooral onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang die kritiek leverde op deze stichting, die geld krijgt van de overheid terwijl andere organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding geen geld krijgen.

Volgens Leeflang, maar ook andere leden van de oppositie in de Staten, is er bij de oprichting van de stichting tegen huidige regels en wetten in gehandeld.
Zo constateerde Leeflang van de week dat de stichting officieel op 18 september werd opgericht, op de 19e van dezelfde maand subsidie kreeg, maar al op de 1e van de maand mensen in dienst had genomen.
Leeflang produceerde ook stukken waaruit bleek dat voormalig PAR-Statenlid Malvina Cecilia, die door de minister als trekker van het project is aangewezen, als medewerker van Jardim optrad en als directeur van het fonds tekende, terwijl zij op dat moment geen beleidsmedewerker van de minister meer was.
Ook zou het bedrag van een half miljoen voor 2013 niet in de begroting zijn opgenomen, terwijl hiervan 87 procent voor oprichtingskosten, waaronder huur van auto’s en pr-activiteiten, is gebruikt.
Leeflang constateerde dat er bij de oprichting van de stichting sterke aanwijzingen zijn van valsheid in geschrifte en dat de regels voor het verstrekken van subsidies zijn overtreden.
Het onafhankelijk Statenlid heeft verschillende keren aangegeven te overwegen naar het Openbaar Ministerie te zullen stappen om een aanklacht in te dienen in deze zaak.
Tijdens de Statenvergadering van gisteren werd een motie door Leeflang en de fracties van MFK en MAN ingediend, waarin ervoor werd gepleit om de subsidie van de stichting op te schorten totdat een onderzoek van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) duidelijkheid in deze zaak heeft gebracht.

Opvallend was dat gisteren Glenn Sulvaran als enige lid van de coalitiefracties het woord nam om het fonds te verdedigen en de motie af te keuren.
Zo stelde Sulvaran dat de stichting geen personeel in dienst heeft genomen en dat Cecilia geen directeur is van FDRS.
Hij benadrukte ook dat het feit dat het fonds niet onder de kernactiviteiten van het ministerie van Financiën valt, niet inhoudt dat het ministerie zich niet met andere activiteiten kan bezighouden.
De motie werd vervolgens met tien stemmen tegen – Pais-lid Marilyn Moses was op dat moment niet in de vergaderzaal – en acht stemmen vóór afgewezen.

De oppositiefracties van Leeflang, PAR, MFK en MAN stemden voor.
Afwezig namens de oppositie waren Charles Cooper (MAN) en Monique Koeyers-Felida (MFK).
In een reactie van vanochtend stelt Rosaria verrast te zijn over alle zaken rond FDRS die tijdens de vergadering aan bod zijn gekomen.

Hiervan waren noch ik, noch mijn partij op de hoogte.”

Hij heeft inmiddels de griffier gevraagd om alle relevante documenten te verzamelen over deze zaak.

De reacties die er zijn gekomen en wat er nu op tafel ligt vereisen een diepe en serieuze discussie over dit onderwerp. Een fonds dat verantwoordelijkheid bij anderen voorstaat, kan niet de schijn tegen zich hebben dat het niet helemaal verantwoordelijk bezig is. Het is voor mij zeer belangrijk dat in de interne discussies hierover een belangrijke vraag wordt beantwoordt: namelijk wat voor overheid willen wij hebben.”

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *