Positief saldo ABC in 2012

ABCWILLEMSTAD — Autobus Bedrijf Curaçao (ABC) heeft het jaar 2012 met een positief saldo afgesloten. Dit bevestigt Riles Paulina, directeur van het lokale autobusbedrijf. Paulina bevestigt hiermee de verklaringen van minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP), die het gisteren tijdens de behandeling van de conceptbegroting van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) nog over een kleine winst had.

Advertentie

Balborda reageerde op vragen die door Statenleden werden gesteld over de verlaging van de subsidie van ABC in 2014.
De minister gaf aan dat de verlaging is ingegeven door het feit dat de regering op alle instanties die een subsidie ontvangen een korting van 5 procent doorvoert.
Maar Balborda sprak de overtuiging uit dat ABC deze korting zal kunnen opvangen, omdat er in 2012 sprake was van de eerdergenoemde winst.
Uit de begroting valt op te maken dat ABC dit jaar een bedrag van 9,4 miljoen subsidie krijgt. Voor 2014 gaat het om een bijdrage van de overheid van 8,6 miljoen gulden.

Paulina had het vanochtend over een positief saldo.

“Bij winst denk je aan een commercieel bedrijf. Dat zijn wij niet. We krijgen subsidie van de overheid. In zulke gevallen spreek je van een positief saldo. Dit wordt meestal veroorzaakt door het feit dat bepaalde investeringen niet uitgevoerd worden.”

Over de hoogte van het positieve saldo wilde de ABC-directeur nog geen uitlatingen doen, omdat de cijfers nog niet allemaal geaccordeerd zijn. Op de vraag hoe het nu gesteld is met ABC, zegt de directeur dat het nu beter gaat.

“We bevinden ons nu niet meer in de crisissituatie van enkele jaren terug.

Tijdens de vergadering van gisteren kreeg de minister vragen over de mogelijkheid van nieuwe routes voor het busbedrijf. De minister wilde het liever over een evaluatie van bestaande routes hebben.

“Het kan zijn dat bepaalde routes moeten worden uitgebreid, of anderen juist ingekort om zo de dienstverlening naar het volk toe te verbeteren. Op dit moment is het erg moeilijk om in Bándabou overdag een bus te krijgen.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *