Positief saldo Soab 2012

SoabWILLEMSTAD — Net als in 2011 heeft overheidsaccountant Soab de eigen jaarrekening over 2012 afgesloten met een positief saldo. Wel is dit saldo minder hoog dan in het voorgaande jaar; 92.462 gulden. In 2011 was dat nog 251.130 gulden. Dat staat in het jaaroverzicht dat Soab onlangs publiceerde en begin deze maand aanbood aan de Staten.

Advertentie

De omzet is met 15,1 procent toegenomen van ruim 11,5 miljoen gulden naar ruim 13,2 miljoen gulden.
De totale kosten namen toe met 16,8 procent: van ruim 11,2 miljoen gulden in 2011 naar ruim 13,1 miljoen gulden in 2012. De oorzaak van de toename in zowel kosten als omzet is volgens Soab de toename in het aantal medewerkers.
De personeelskosten namen dan ook toe met 28,6 procent.
Naast een toename in het aantal medewerkers van 65 naar 74 personen was er ook een toename in vormings- en trainingsactiviteiten voor het personeel.
Behalve de personeelskosten zijn ook de automatiseringskosten gestegen.
De vordering op de opdrachtgevers van Soab nam in vergelijking met 2011 licht af.
De totale vordering op de opdrachtgevers bedroeg eind 2012 ongeveer 4,4 miljoen gulden.
Eind 2011 was dit nog 5,2 miljoen gulden.
De Soab meldt dat zij door deze hoge vorderingen nog altijd in haar bedrijfsvoering wordt gehinderd, en dat zij in 2013 wederom alles in het werk zal stellen om de openstaande vorderingen tijdig te innen.
Daarbij vermeldt Soab uitdrukkelijk dat met name voor de overheden van Curaçao en St. Maarten werkzaamheden verricht worden, en dat Soab daarmee voor haar functioneren volledig afhankelijk is van tijdige betaling door deze overheden.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *