Premie verlaagd voor gepensioneerden

Premie verlaagd voor gepensioneerden

Premie verlaagd voor gepensioneerden

WILLEMSTAD — De inkomensafhankelijke premie voor gepensioneerden zal per 1 oktober 2014 verlaagd worden van 10 naar 6,5 procent, staat in het wetsvoorstel. In de reparatiewet van de basisverzekering ziektekosten (bvz) wordt tevens aangegeven dat de nominale premie komt te vervallen.

In het voorstel voor wetswijziging staat dat ‘een inkomensafhankelijke premie van 10 procent voor gepensioneerden onvoldoende tegemoet komt aan het principe van draagkracht en solidariteit’. Daarom heeft de regering besloten om voor gepensioneerden de inkomensafhankelijke premie per 1 oktober 2014 te verlagen. Daar tegenover staat dat de inkomensafhankelijke premie voor werknemers en zelfstandigen wordt verhoogd van 12 naar 13 procent. Het is de bedoeling dat die premieverhoging wordt opgebracht door de werknemers zelf. Werkgevers zullen daar geen gevolgen van ondervinden. Werknemers gaan 4 procent van de premie betalen en werkgever 9 procent. De omvang van de landsbijdrage zal niet veranderen door de premieverlaging voor gepensioneerden.

De regering wil per 1 januari 2015 de nominale premie laten vervallen. Het bleek dat de heffing en inning van de nominale premie problematisch was. Door de hogere inkomensafhankelijke premie kan de nominale premie komen te vervallen. Dit is gunstig voor de lagere inkomensgroepen. Het bedrag dat aan inkomensafhankelijke premie betaald moet worden, zal voor die groepen lager zijn dan de nominale premie. Ook is het vervallen van de nominale premie een besparing op de administratieve lasten.

De regering heeft ook besloten om tegemoet te komen aan verzekerden met een jaarinkomen tussen de 12.000 en 18.000 gulden. Om op ‘meer evenwichtige wijze invulling te geven aan het principe van draagkracht en solidariteit wordt voor de verzekerden met een jaarinkomen van 18.000 gulden of minder, de inkomensafhankelijke premie verlaagd’, staat er in het wetsontwerp te lezen. De verlaging neemt aan de hand van inkomensklassen af naarmate het jaarinkomen dichterbij het bedrag van 18.000 gulden ligt. De verlaging is voor iedere verzekerde binnen dezelfde inkomensklasse gelijk. De regering zal tevens de premie-inkomensbovengrens verhogen naar 150.000 gulden.

De discussie over de noodzaak van reparatiewetgeving speelt al vanaf het moment dat de wet begin 2013 door de Staten werd aangenomen. In de eerste ronde gaf de minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) al aan dat er behoefte was aan reparatiewetgeving om zo de ongewenste gevolgen van de wet op te kunnen vangen. De oorspronkelijke bvz pakte niet alle problemen in de gezondheidszorg aan, maar vanwege de slechte financiële situatie van het land was het destijds noodzakelijk om de ontwerpwet toch aan te nemen. Minister Whiteman wilde toentertijd binnen twee maanden met voorstellen komen die onvoorziene en ongewenste gevolgen van de bvz teniet zouden doen.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Premie verlaagd voor gepensioneerden

  1. Abraham Mossel

    Foutje meneer sonneveld. Mooi foto. De Curacrim gepensioneerden die elke keer weer stemmen voor een fles rum en de jeugd voor een mobieltje , zien op deze foto hoe het wel kan, het nadeel is alleen dat de rolator in de hoek kan worden gegooid op Crim, aangezien daar geen ruimte voor is “ik zie mijn buurvrouw al van de berg af komen van een weg die net lijkt als het maanlandschap”. Waar zijn al die miljoenen gebleven Gerrit de Raaf. Jamaloodin. Hakim & consorten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *