‘Presentatie Palm grote teleurstelling’

Stanley Palm

‘Presentatie Palm grote teleurstelling’

WILLEMSTAD — De PAR-fractie in de Staten is teleurgesteld over de presentatie van minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm (Pais) onlangs in de Staten. De fractie had gehoopt dat de minister een plan van aanpak zou presenteren waarmee de economie op korte termijn weer een stimulans zou krijgen. Zo zou de minister niet dynamisch zijn en geen leiderschapskwaliteiten, durf en ambitie hebben getoond, aldus de PAR.

“De presentatie van Palm resulteerde in een grote teleurstelling. De minister heeft niet bewezen over het nodige dynamisme en de leiderschapskwaliteiten te beschikken om de economie op korte termijn een duw in de rug te geven”, zegt Armin Konket.
Hij heeft berekend dat Palm 370 dagen de tijd heeft genomen om zijn economisch beleid te presenteren. Dit is 3,7 keer langer dan de normale 100 dagen die een minister krijgt om zijn beleid aan de Staten te presenteren. Daarbij komt dat Palm al meer dan een jaar minister is.

Dit is voor Konket het bewijs dat de minister niet de leiderschapskwaliteiten heeft om een coherent plan voor de economie te presenteren.

“Jammer genoeg heeft de minister geen antwoorden kunnen geven op de urgente problemen waarmee de economie te kampen heeft en daarom is er ook geen hoop dat er op korte termijn betere economische tijden zullen volgen.”

Verder stelt Konket dat de minister geen durf en ambitie heeft. Het Statenlid komt tot deze conclusie omdat Palm aan het begin van zijn presentatie zei dat Curaçao de laatste twintig jaar nauwelijks economische groei heeft gekend en dat hiermee rekening moet worden gehouden als de werkloosheidscijfers worden geanalyseerd.

“Maar als de minister de gemiddelde groeicijfers van de laatste tien jaar neemt dan heeft Curaçao een economische groei van 0,7 procent gekend. Als de cijfers tussen 2005 en 2009 worden geraadpleegd dan was de gemiddelde groei 1,7 procent. Tussen 2006 en 2008 was de gemiddelde groei zelfs 2,1 procent en waarom niet proberen om de economische groei van 2,5 procent van 2007 te evenaren?”

Volgens de PAR moet de minister de durf en de ambitie hebben om de lat zo hoog mogelijk te leggen om het beste voor de Curaçaose bevolking te bereiken. In dit verband valt het de PAR op dat er een wereld van verschil is tussen de aanpak van ex-minister Steven Martina en Palm. Martina had de ambitie om voor 2013 een economische groei van 2 procent te realiseren, aldus Konket.

“Martina heeft twee scenario’s gepresenteerd. Een economische groei van 2 procent in 2013 en een economische groei van meer dan 2 procent. Hij zei dat deze scenario’s haalbaar zijn, mits de nodige acties met de daarbij behorende urgentie worden genomen. Omdat deze scenario’s niet zullen worden gerealiseerd moeten we concluderen dat Palm noch deze acties heeft ondernomen, noch de nodige urgentie hierbij heeft getracht.”

Volgens Konket heeft Palm het plan van zijn voorganger niet eens gelezen.

“Palm zegt dat de overheid gedurende 2013 102 miljoen in de economie heeft geïnvesteerd. Dat is meer dan de 72,2 miljoen die in het plan van Martina vermeld stond. Maar Martina had het er ook over dat de overheid als aandeelhouder in de overheids-nv’s erop toe moest zien dat deze nv’s 332 miljoen in de economie zouden pompen.

Samen met de investeringen door overheidsstichtingen zou er in totaal 465,3 miljoen worden geïnvesteerd, wat zou resulteren in een economische groei van 2 procent. Maar Palm heeft over deze investeringen met geen woord gerept. Dat geeft dan ook de indruk dat Palm het plan dat Martina heeft achtergelaten niet eens heeft gelezen, laat staan dat hij het begrijpt.”

Tevens komt Konket tot de conclusie dat Palm geen zicht heeft op de problemen die op korte termijn moeten worden opgelost.

“De minister baseert zijn beleid op het TAC-rapport, dat aanbevelingen aandraagt voor een duurzame economische ontwikkeling. Maar de minister neemt niet zijn verantwoordelijkheid om op korte termijn nieuwe arbeidsplaatsen te creëren om de werkloosheid, ook onder jongeren, aan te pakken.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *