Problemen tussen partijen Tayer Soshal houden aan

Mayra_CoffieWILLEMSTAD — De overheid gaat weer publieksgeld gebruiken om advocaat Glenn Camelia te betalen om het bestuur van Fundashon Tayer Soshal er succesvol uit te werken. Dat stelt Mayra Cofffie, bestuursvoorzitter van de sociale werkplaats op Sta. Martha in een persbericht.

De bestuursvoorzitter reageert op een persbericht van Camelia eerder deze week.
Daarin stelde de advocaat dat de partijen met elkaar in gesprek hadden moeten gaan in plaats van de weg naar de rechter te kiezen.

Camelia doet alsof de partijen met elkaar in gesprek zijn. Op geen enkel moment zijn de partijen met elkaar in dialoog getreden of hebben ze onderhandeld”, aldus Coffie.

Tijdens de vergadering die het bestuur en de directie van de sociale werkplaats onlangs bij minister Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) hebben bijgewoond, heeft de minister slechts een paar documenten overhandigd die door de tegenpartij binnen twee dagen moesten worden becommentarieerd.
Het bestuur heeft op drie documenten gereageerd, namelijk het rapport van PwC en twee van Skuchami.

We hebben in de media gelezen dat Camelia heeft gezegd dat we niet op het document ‘Wat zeggen de participanten’ hebben gereageerd.
We hebben niet gereageerd omdat we geloofden dat het document per vergissing tussen de andere documenten zat.
Dat document en alle antwoorden daarop vormden deel van het kort geding dat al heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat het een gepasseerd station is”, aldus Coffie.

Ze vraagt Camelia dan ook om kennis te nemen van het kort gedingvonnis.

De rechter heeft gezegd dat de ‘gedaagden’, dus minister Francisca en de overheid, het in hun macht hebben om nadat ze met ons hebben overlegd, onrust te voorkomen of tenminste een en ander in goede banen te leiden. Aan het eind van de vergadering met de minister afgelopen maandag hebben we haar gevraagd of ze dit kon doen. Zij antwoordde dat het de verantwoordelijkheid van die mensen zelf is dat ze buiten staan. Daarop antwoordden wij dat wij ook onze verantwoordelijkheid zullen nemen”, aldus Coffie.

Volgens Coffie was de situatie bij de sociale werkplaats inderdaad makkelijk op te lossen als de partijen met elkaar in gesprek zouden zijn gegaan en de minister het vonnis had gerespecteerd. Volgens haar had Francisca het vertrouwen en de sympathie die ze van de participanten heeft gekregen moeten aanwenden om hen uit te leggen dat we in een land met wetten, regels en een rechtbank wonen.

Dat betekent dat de uitspraak van de rechter moet worden gerespecteerd”, aldus Coffie.

Volgens de bestuursvoorzitter zijn de huidige situatie en de manipulatie niet zonder emotionele gevolgen voor de participanten.

We zien dat minister Francisca over de ruggen van de participanten met ons in oorlog is. De gevolgen zijn voor haar.”
Bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *