Problemen vereisen medewerking eenieder

Dean Rozier 2012

De problemen waar Rozier naar verwijst, worden ook nader toegelicht in zijn schrijven aan regeringspartij MFK

,,Ons land werd en wordt geconfronteerd met serieuze problemen die de medewerking van eenieder vereisen om tot werkbare oplossingen te geraken.
Ik verwijs kortheidshalve naar de precaire financiële situatie van het land,
* problemen in de gezondheidszorg,
* problemen met verschillende sociale fondsen,
* sociale problemen,
* problemen op het onderwijsterrein,
* de problemen in de justitiële keten, waaronder de deficiënte criminaliteitsbestrijding, problemen bij enkele overheids-nv’s enzovoorts.”

De fractieleider verwijst ook nadrukkelijk op de verstoorde relaties binnen het Koninkrijk met Nederland en andere landen.

,,Het gebrek aan vertrouwen is ten principale het gevolg van het feit dat de huidige coalitie niet solide is en er ook onvoldoende cohesie bestaat: de constante polarisatie door één der coalitiepartijen, de toonzetting tijdens debatten in het parlement en de wijze waarop andere partijen (in de coalitie) en ook personen in onze gemeenschap worden bejegend zijn zeer frustrerend voor een vruchtbare samenwerking en om daadwerkelijk de problemen van ons land aan te pakken en op korte termijn op te lossen. De houding van dezelfde partij binnen de coalitie is voor een groot deel ook de oorzaak van verstoorde relaties met andere landen binnen het Koninkrijk.”
Rozier doelt hiermee naar alle waarschijnlijkheid op regeringspartij Pueblo Soberano en diens voorman Helmin Wiels die met zijn uitspraken regelmatig de Nederlandse regering tegen zich in het harnas jaagt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *