Prognose: tekort van 84,3 miljoen in 2012

Op gewone dienst

prognose-downWILLEMSTAD — Volgens de prognose heeft Curaçao over het jaar 2012 een tekort van 84,3 miljoen gulden op de gewone dienst van de overheidsbegroting. Dat heeft het ministerie van Financiën gerapporteerd aan het Cft (College financieel toezicht) in haar financiele maandrapportage over de maand december. In die rapportage zijn ook de verwachte uitkomsten over 2012 opgenomen.

Het uiteindelijk tekort is nog niet bekend en is afhankelijk van diverse ontvangsten en lasten die nog verwerkt dienen te worden, zo schrijft het Cft in een brief naar minister Jardim van Financiën, als reactie op de rapportage die zij op 15 februari ontving.

Volgens het Cft zal Curaçao ‘in lijn met de bepalingen van de Rijkswet in een suppletoire begroting moeten aangeven hoe dit tekort in de komende jaren wordt gecompenseerd, teneinde reserves en liquiditeitspositie op peil te houden’.
Deze liquiditeitspositie is over 2012 afgenomen van 320,8 miljoen gulden naar 185,5 miljoen gulden.

“Het tekort van 84,3 miljoen gulden bestaat uit zowel overschrijdingen aan de lastenkant als uit een tekort aan de batenkant.
Voor wat betreft de lastenkant geldt dat de uitgaven aan sociale zekerheid 95 miljoen gulden hoger uitkomen dan begroot in de vastgestelde begroting en 31 miljoen gulden vergeleken met de stand uit de niet-vastgestelde begrotingswijzigingen.
Aangezien de sociale fondsen geen vermogen hebben om op in te kunnen teren, dient de overheid voor dekking van dit tekort te zorgen”

, zo meldt de brief.

Tegenvallend
Het Cft omschrijft dat de ontvangsten met name tegenvallen op het gebied van

  • omzetbelasting (31,1 miljoen gulden lager dan begroot),
  • de ontvangsten uit dividenden (24,1 miljoen gulden lager dan begroot)
  • en de verkoop van goederen en diensten (28,8 miljoen gulden lager dan begroot).

“In de rapportage wordt er rekening mee gehouden dat een deel van deze ontvangsten nog wel zullen plaatsvinden; het Cft vraagt zich af of dit realistisch is en ziet daarentegen risico’s dat het gestelde tekort van 84,3 miljoen gulden hoger kan uitvallen.”

Het Cft wil een nadere onderbouwing van de prognose inzake de ‘andere inkomsten’.
In de ogen van het Cft worden deze hoog ingeschat terwijl niet duidelijk is waar deze ontvangsten vandaan gaan komen.
Ook wil het Cft antwoord op de vraag of de voorgenomen uitgaven ter compensatie van tekorten bij de SVB zijn afgestemd met de SVB, en of onderbouwd kan worden dat de gereserveerde middelen hiervoor toereikend zijn.
Het geraamde resultaat op de gewone dienst verschilt volgens het Cft sterk van hetgeen in de derde uitvoeringsrapportage werd gepresenteerd, aangezien destijds nog werd uitgegaan van een overschot van circa 10 miljoen gulden.
Wel komt het geraamde tekort van 84 miljoen overeen met het tekort over 2012, zoals door Curaçao gepresenteerd in de begroting 2013.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *