Protest Amigu di Tera tegen windmolens Playa Kanoa

 

WILLEMSTAD — Ondanks het feit dat ze nooit antwoord hebben gehad op hun bezwaarschriften, zijn er in het conserveringsgebied van Playa Kanoa toch vijf windmolens geplaatst. De milieuorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental hebben hierover een brief gestuurd naar de ministerraad met een kopie aan de gouverneur en de Staten, waarin ze hun verwondering uitspreken.

Het eerste bezwaar dateert van 6 mei 2010 en is gericht tegen het concept-vrijstellingsbesluit voor vijf windmolens. Maar dat bezwaar is niet beantwoord. Vervolgens werd door Aqualectra op 26 mei 2010 een verzoek om vrijstelling ingediend, waarbij het eerdere plan voor plaatsing van vijf windmolens, werd gewijzigd. Dit betekent volgens de organisaties een achteruitgang van de kwaliteit van het betreffende conserveringsgebied. “De overweging voor deze wijziging was niet in de argumentatie van de overheid terug te vinden.”   In de bezwaarschriften hebben beide organisaties er sterk op aangedrongen om conserveringsgebieden ook serieus als conserveringsgebied te beschouwen. Ten overvloede herinnert Amigu di Tera de ministerraad aan hun voornemen om prioriteit te geven aan het milieu, zoals aangegeven in het regeerakkoord, en tevens concreet te werken aan bescherming van de natuur, zoals vermeld in het regeerprogramma. Aldus Yvette Raveneau van de Sosiedat Amigu di Tera.   “Het van de zijde van de overheid niet voldoen aan de wettelijk bepaalde bezwaarprocedure en de eventueel opvolgende, ook wettelijk bepaalde, beroepsprocedure, tast de rechtszekerheid van de burger aan en wekt licht de indruk dat de overheid haar doen en laten niet aan de gemeenschap wil verantwoorden.”   Raveneau verzoekt dan ook om de organisaties spoedig informatie te verstrekken over de aan de orde gestelde kwestie.

Bron: Amigoe

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *