PS neemt afwachtende houding aan

Tot nu toe is het alleen speculatie

Wilsoe-1De partij die Wiels als Gevolmachtigde minister heeft voorgedragen, Pueblo Soberano, neemt een afwachtende houding aan. Dat heeft Statenlid Elmer Wilsoe gisteren tegenover deze krant bekendgemaakt. Speculeren wil de parlementariër niet. Hij laat zich dan ook niet uit over de mogelijke gevolgen als blijkt dat Wiels inderdaad over haar cv heeft gelogen.


,,Ik heb begrepen dat er vragen zijn gesteld hierover aan de desbetreffende instantie, in dit geval het ministerie van Algemene Zaken. De Gevolmachtigde minister valt onder de premier. Hij zal dus antwoord moeten geven op de vragen van de Statenleden. Ik heb zelf begrepen dat mevrouw Wiels binnenkort op Curaçao zal zijn en dan zelf tekst en uitleg zal geven”, aldus Wilsoe gisteren.

Voormalig premier en huidig fractievoorzitter voor MFK, Gerrit Schotte, vraagt zich af in hoeverre het systeem functioneert en stelt ook vraagtekens bij voormalig formateur Glenn Camelia en de gouverneur.

,,Met alle urgentie werd in de periode van Kabinet Betrian een nieuwe screeningswet geïntroduceerd. Waar is deze wet gebleven? Is hier bij mevrouw Wiels geen gebruik van gemaakt? Ook ga ik nu vraagtekens plaatsen bij Glenn Camelia als formateur en bij de gouverneur. Zij hebben ook gefaald. Hebben zij hun werk niet gedaan? Is deze mevrouw niet gescreend?”

Volgens Schotte is één ding zo klaar als een klontje: Asjes moet duidelijkheid verschaffen.

,,Wiels is een verlengstuk van de premier. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Algemene Zaken. Asjes zit nu in Parijs, maar had allang duidelijkheid moeten verschaffen in deze zaak en het niet zo lang een eigen leven laten leiden.”

Of de beschuldigingen aan het adres van Wiels waar zijn, moet volgens Schotte nog blijken.

,,We gaan nu allemaal uit van het resultaat van een zogenaamd onderzoek van één journalist.
De enige die echter kan vertellen wat er precies aan de hand is, is de Gevolmachtigde minister.
Maar dat moet snel gebeuren. Het is nu hoog tijd.”

Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran wilde gisteren helemaal niet op de situatie in gaan.

,,Tot nu toe is het alleen speculatie. Ik heb begrepen dat Wiels en Asjes een persconferentie zullen houden wanneer Asjes terug is uit Parijs. Als er dan duidelijkheid is verschaft, kan ik pas reageren”

, aldus Sulvaran gisteren.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang had vorige week, direct nadat zij op de hoogte werd gesteld van vermeende onregelmatigheden binnen het Curaçaohuis, een brief gestuurd naar premier Asjes met vragen.
Op deze vragen heeft de parlementariër nog geen antwoord gekregen, maar volgens Leeflang is nog maar één ding mogelijk: dat Wiels weggaat als Gevolmachtigde minister.

,,Het gedrag van mevrouw Wiels versterkt het vermoeden van gesjoemel met gegevens.
Normaal gedrag zou zijn geweest als Wiels het bewijs van haar cv had geleverd, of de betreffende journalist voor het gerecht zou hebben gesleept wegens het besmeuren van haar goede naam.
In tegenstelling daarop gaat ze zich echter verschuilen achter de verkeerde autoriteiten en zegt ze zich in de Staten te zullen verantwoorden. Dat kan helemaal niet. Ze begrijpt klaarblijkelijk niet dat ze geen minister is. Ze is een Gevolmachtigde minister. Ze heeft deze volmacht gekregen van iemand die de daadwerkelijke autoriteit heeft en in dit geval is dat de premier. De Staten heeft geen enkele relatie met mevrouw Wiels.”

Leeflang is stellig in haar mening over wat de gevolgen moeten zijn als inderdaad blijkt dat Wiels fraude heeft gepleegd met haar cv.

,,Als ze in haar privéleven haar cv en carrière wil oppoetsen, moet ze dat zelf weten. Maar nu heeft ze de reputatie van Curaçao aangetast. Bovendien heeft ze professionele standaarden geschaad. Als ze hierna nog blijft zitten, zal de boodschap aan iedere professional zijn: je kunt doen wat je wilt, onder andere fraude plegen, er zullen toch geen gevolgen hieraan verbonden zijn. Zo’n standaard kunnen we in dit land niet accepteren. Daarom is het zaak dat Asjes duidelijkheid schept in deze zaak en daar vervolgens ook gevolgen aan verbindt. In mijn ogen kan het gevolg maar één ding zijn: Wiels moet de weg ruimen.”

Als de beschuldigingen aan het adres van Wiels op waarheid blijken te berusten, kan het volgens PAIS‘ leider Rosaria twee kanten op gaan. FOTO ARCHIEF

Als de beschuldigingen aan het adres van Wiels op waarheid blijken te berusten, kan het volgens PAIS‘ leider Rosaria twee kanten op gaan. FOTO ARCHIEF

PAIS, dat samen met Pueblo Soberano deel uitmaakt van de regering, maakt zich ernstige zorgen over de situatie omtrent Wiels. Fractievoorzitter en tevens partijleider Alex Rosaria verklaarde gisteren tegenover deze krant zich bewust te zijn van het feit dat het cv bij de benoeming tot minister niet wordt geanalyseerd. Dat staat niet in het staatsrecht.

,,Dat is voor ons nog zorgelijker omdat Wiels, en dat moet nog bewezen worden, het toch nog nodig heeft geacht fraude te plegen met haar cv”, aldus Rosaria.

Als de beschuldigingen aan het adres van Wiels op waarheid blijken te berusten, kan het volgens Rosaria twee kanten op gaan:

,,Mevrouw Wiels kan naar voren treden en tijdig haar oprechte excuses aanbieden. Dan zijn wij van PAIS bereid om dit te accepteren.
Dit moet echter wel tijdig en oprecht zijn. Als dit echter niet gebeurt, en blijkt dat Wiels inderdaad fraude heeft gepleegd met haar cv en ze doet alsof haar neus bloedt, dan is het voor ons heel makkelijk: ze moet weg.”

Volgens Rosaria zijn er twee redenen voor het noodzakelijke vertrek van Wiels:

,,Als het iemand was van PAIS, zouden we op dezelfde wijze hebben gehandeld. En nummer twee: we moeten ons deze vraag stellen: wat voor land willen wij zijn? Als wij een fatsoenlijk land willen zijn, met een goede regering van integere mensen die het vertrouwen van het volk geniet, dan kunnen wij zoiets niet accepteren.”

Uiteraard moet volgens Rosaria gewacht worden op het eindresultaat van een officieel onderzoek.

,,En zelfs als blijkt dat de beschuldigingen niet waar zijn, dan vind ik het een kwalijke zaak dat niet eerder naar buiten is getreden om deze een halt toe te roepen”

, aldus de fractievoorzitter van PAIS. Charles Cooper schaart zich bij Sulvaran en wil nog geen commentaar leveren. Het Statenlid zegt dat wanneer het personen betreft, er uiterst voorzichtig te werk moet worden gegaan.

,,De informatie die ik heb is enkel van één journalist. Ik beschik niet over bewijsstukken. Daar wil ik liever op wachten.”

Wel zegt Cooper dat als blijkt dat Wiels inderdaad heeft gesjoemeld met haar cv ze weg moet.

,,Als de beschuldigingen waar zijn, moet ze weg. Ze heeft Curaçao dan te kijk gezet tegenover de wereld. Dat is een dodelijke politieke zonde.”

Statenlid voor PNP Humphrey Davelaar was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *