Raad van Advies brengt 34 adviezen uit

raad van adviesWillemstad – In het jaar 2012 heeft de Raad van Advies (RvA) in totaal 41 adviesverzoeken ontvangen. Daarvan zijn er 6 door de regering ingetrokken. De raad heeft 34 adviezen uitgebracht.

Advertentie

Van de 41 ontvangen adviesverzoeken betroffen er 22 ontwerplandsverordeningen.
Daarvan heeft de raad er 18 afgehandeld en daaromtrent advies uitgebracht.
Van de overige 4 verzoeken zijn er 3 ingetrokken.
Over één adviesverzoek had de raad per eind 2012 nog geen advies uitgebracht.
Dit staat in het jaarverslag 2012 waarin de raad tevens 14 adviesverzoeken ontving over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen.
Daarvan heeft de raad er 11 afgehandeld en daaromtrent advies uitgebracht.
Van de overige 3 verzoeken zijn er 2 ingetrokken.
Ten aanzien van één adviesverzoek heeft de raad de regering verzocht om dit in te trekken maar heeft hierover nog geen antwoord ontvangen.
De raad heeft in 2012, 5 adviesverzoeken van de Staten ontvangen over initiatiefontwerplandsverordeningen.
Er werden in 2012, 4 adviezen over de ontvangen initiatiefontwerplandsverordeningen uitgebracht. Het vijfde adviesverzoek is door de Staten ingetrokken.
In het verslagjaar 2012 heeft de raad een voorstel van rijkswet voor advies voorgelegd gekregen. Hierover is advies uitgebracht.
De regering heeft, gebruikmakend van haar bevoegdheid volgens de Staatsregeling, 4 andere adviesverzoeken bij de raad ingediend.
Eén geval betrof een vraagstuk met betrekking tot de inwerkingtredingsbepaling van de ontwerplandsverordening Bureau Intellectueel Eigendom, een ander geval betrof de Begroting 2012 van de Landsloterij en het derde geval betrof een vraagstuk met betrekking tot de inlevering van de wijziging van de begroting.
Het laatste geval had betrekking op het verstrekken van inlichtingen door overheidsentiteiten, naamloze vennootschappen, stichtingen en bij wet ingestelde rechtspersonen, aan de Staten.
In het eerste geval heeft de raad het adviesverzoek op verzoek van de minister-president tevens minister van Algemene Zaken geretourneerd.
In de overige drie gevallen heeft de Raad advies uitgebracht.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *