Raad van State behandelt aanvraag uitstel aanwijzing

DEN HAAG — De Raad van State in Den Haag buigt zich aanstaande woensdagochtend over een verzoek van de Curaçaose regering om de aanwijzing door de Rijksministerraad op te schorten. Als de Raad van State het verzoek inwilligt, hoeft de begroting voor 2012 niet al per 1 september aan de voorwaarden van het College financieel toezicht (Cft) te voldoen.

Het bezwaar van de Curaçaose regering – dat eerder deze week door de gevolmachtigde minister Sheldry Osepa werd ingediend – bestaat uit twee delen, namelijk een inhoudelijk bezwaar tegen het aanwijzingsbesluit en een spoedprocedure voor een voorlopige voorziening, bevestigt een perswoordvoerder van de Raad van State: “Het gaat woensdag om de vraag om het aanwijzingsbesluit te schorsen voor de periode dat het beroep van Curaçao nog aanhangig is.”

Op 13 juli besloot de Rijksministerraad tot het geven van een aanwijzing omdat de begroting voor 2012 nog een tekort van zo’n 150 miljoen gulden vertoonde, terwijl de regering volgens de Rijkswet Financieel Toezicht moet zorgen voor evenwichtige begrotingen.
Premier Gerrit Schotte maakte direct bekend dat de Curaçaose regering bezwaar zou aantekenen tegen de aanwijzing, omdat er volgens hem al volop maatregelen waren genomen om de begroting op orde te krijgen.
Zowel Schotte als de Nederlandse premier Mark Rutte zei destijds dat het aantekenen van bezwaar geen opschortende werking had, maar de voorlopige voorziening biedt die mogelijkheid blijkbaar wel.

Rijksministerraad
De Curaçaose regering heeft om een spoedprocedure gevraagd, omdat aanstaande vrijdag de eerste Rijksministerraad na het zomerreces plaatsvindt.
Tijdens die vergadering zal onder meer bekeken worden welke vorderingen de Curaçaose regering de afgelopen maand heeft gemaakt.
Inmiddels is duidelijk dat het minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) niet lukt om de tweede suppletoire begroting voor 2012 op tijd in te leveren en te voldoen aan de instructies in de aanwijzing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *