Wilsoe: ‘Rapport Pretu mooi verhaal’

Elmer Wilsoe niet onder indruk van het rapport

Wilsoe-1Willemstad – ,,Een mooi verhaal waar ik niks mee kan”, zo omschrijft parlementariër Elmer Wilsoe van Pueblo Soberano het onderzoeksrapport van de commissie Camelia-Römer naar de dood van Luigi ‘Pretu’ Florentina in de cel op Barber.


Wij gaan weer over tot de orde van de dag, ik ben niet onder de indruk van het rapport.
Iedereen heeft fouten gemaakt maar niemand is verantwoordelijk”, zo stelt Wilsoe vast.

,,Iedereen is schuldig maar niemand is schuldig.”

Naar de mening van het Statenlid staan er een paar opmerkelijke dingen in het rapport vermeld. Wilsoe citeerde uit het rapport:

,,Opmerking verdient dat het politiecellencomplex te Barber, voor zover de commissie heeft kunnen nagaan, niet is aangewezen als een huis van bewaring.”

Pretu-300x199Een ander opmerkelijk punt is volgens Wilsoe het gegeven dat het rapport op pagina 15 vermeldt dat Pretu erg ongelukkig was met zijn detentie op Suffisant en ervoor opteerde om naar Koraal Specht overgebracht te worden.

,,Sinds wanneer is het zo dat een gedetineerde kan opteren waar hij vast wil zitten?”

, vraagt de parlementariër zich af.
Het rapport heeft in ieder geval wel duidelijk gemaakt wat de rol van de op non-actief gezette politiekorpschef Wernet in het geheel was.

,,Wernet had part noch deel in het geheel. In een brief aan minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie had ik al eerder aangegeven dat mijn rechtvaardigheidsgevoel in opstand kwam tegen de manier waarop met Wernet was omgesprongen.”

Voor onafhankelijk parlementslid Omayra Leeflang vormt het rapport ‘nogmaals het bewijs dat er sprake was van shoot first, ask later’. Leeflang verklaarde het te betreuren dat voor het onderzoek had plaatsgevonden, er disciplinaire maatregelen tegen de korpschef zijn genomen.

,,Dat was machtsmisbruik, Barbertje moest hangen. Het rapport toont aan dat er sprake was van machtsmisbruik en dat men op een onbezonnen manier maatregelen tegen Wernet trof.”

Naar het oordeel van Leeflang moet de disciplinaire maatregel tegen Wernet onmiddellijk gecorrigeerd worden met officiële excuses aan zijn adres.

De vraag wie verantwoordelijk was voor Pretu’s dood is voor het Statenlid niet relevant, immer het hele systeem faalde, zo legt zij uit.

,,Het is niet belangrijk wie er faalde, het justitiële systeem faalde, het was de zoveelste keer dat er iets misging. Het systeem is niet in staat gebleken om een zaak van deze omvang aan te pakken.”

Fractieleider Zita Jesus-Leito is benieuwd of verantwoordelijk minister Navarro zijn conclusies trekt aan de hand van de resultaten van het rapport.

,,Op de dag dat het overlijden van Pretu bekend werd, stelde Navarro zijn functie ter beschikking. Later heeft hij in een Statenvergadering alle steun van de coalitie gekregen om aan te blijven.”

Korpschef Wernet is zonder voorafgaand onderzoek op non-actief gezet, zo legt Jesus-Leito uit. De fractieleider plaatst ook vraagtekens bij de veiligheid en voorzieningen die de gedetineerde op Barber had. Wat Jesus-Leito betreft komt Navarro snel naar de Staten om naar aanleiding van het rapport uitleg te geven.

,,Dan zullen we ook zien of het wel of geen gevolgen voor de minister heeft.”

Onafhankelijk lid Glenn Sulvaran en fractieleider Charles Cooper van de MAN wilden gisteren nog niet op het rapport reageren. Beide Statenleden gaven aan het rapport nog niet te hebben ontvangen.

,,Ik doe geen mededelingen over een rapport dat ik nog niet onder ogen heb gehad”, aldus Sulvaran.

Inmiddels is het bekend geworden dat het rapport sinds afgelopen vrijdag naar de Statenleden is verzonden. Gerrit Schotte, fractieleider van de MFK, verklaarde dat hij gisteravond met de fractie zou overleggen om het standpunt over het rapport te bepalen.

Fractieleider Alex Rosaria van coalitiepartij PAIS wilde in dit stadium niet reageren op het rapport omdat de fractie zich daarover nog moet buigen.

Navarro praat over Pretu

Opnieuw is er door minister van Justitie Nelson Navarro een persconferentie ingelast over het rapport van de commissie Pretu, die belast is met het onderzoek naar de dood van Luigi Floretina, alias Pretu. Vorige week werd ook al een persconferentie aangekondigd, deze kon toen geen doorgang vinden omdat nog niet alle Statenleden het rapport hadden ontvangen. Uit het voorlopig verslag van de commissie blijkt de beveiliging van de verdachte op meerdere punten niet goed afgestemd te zijn. De commissie noemt het ‘volstrekt onbegrijpelijk en onaanvaardbaar’ dat voor de bewaking van Florentina slechts één vrouwelijke bewaker was ingezet. Tussen 20.00 en 23.00 uur op de bewuste avond is zij niet meer bij de verdachte gaan kijken, waarna Pretu dood in zijn cel werd aangetroffen. Pretu overleed op 6 september ’s avonds laat in zijn cel in het cellencomplex te Barber. Volgens eerste inschattingen van het Openbaar Ministerie heeft Pretu zichzelf verhangen. Het rapport van de patholoog- anatoom van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) – dat definitief uitsluitsel moet geven – laat nog altijd op zich wachten. De persconferentie vindt vanmiddag om 14.00 uur plaats in Forti.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *