Rapport weer later

Commissie Pretu overschrijdt deadline opnieuw

pretu mortoWillemstad – De commissie Pretu, belast met het onderzoek naar de dood van Luigi ‘Pretu’ Florentina in een cel in Barber vorige maand, heeft nog altijd het rapport niet ingeleverd en heeft daarmee weer de deadline overschreden.

Advertentie

Wel laat de commissie bij monde van voorzitter van de onderzoekscommissie Suzy Camelia-Römer weten dat het rapport ‘bijna af’ is.
Humphrey Josefa, woordvoerder van de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), bevestigt desgevraagd dat het rapport omtrent het onderzoek naar de dood van Pretu nog niet is ingeleverd bij de minister.

,,Zodra het rapport is ingeleverd zal de pers hiervan op de hoogte worden gesteld”

, aldus Josefa.

De voorzitter van de commissie:

,,Ik heb het rapport aan een aantal betrokkenen voorgelegd. Zij hebben hun feedback hierop gegeven.
Ik ben nu aan het kijken of ik naar aanleiding hiervan gedeeltes moet aanpassen en of eventueel de conclusie moet worden veranderd”

, licht Camelia-Römer de laatste stap in het proces toe.
Volgens de voorzitter van de onderzoekscommissie is het erg belangrijk nauwkeurig te werk te gaan. Daarom wil ze weten dat de betrokken, ondervraagde, personen ‘bijvoorbeeld goed zijn verstaan’. Op de conclusie van het voorlopige onderzoek wil Camelia-Römer overigens nog niet ingaan.
Ook over wanneer het voorlopig rapport zal worden ingeleverd doet de voorzitter geen uitspraken.

,,Ik kan alleen zeggen dat dit snel zal gebeuren.”

Eerder kreeg de commissie Pretu van Navarro een week langer de tijd het rapport in te leveren.
De deadline werd ook toen niet gehaald.

De commissie werd ingesteld door de Justitieminister op verzoek van de Staten om de omstandigheden te onderzoeken die mogelijk tot de dood van Florentina hebben geleid.
Vooralsnog gaat het Openbaar Ministerie (OM) uit van zelfmoord, hij zou zichzelf met zijn kleding aan de tralies van de cel in Barber hebben opgehangen.
Kort daarvoor werd Pretu vanuit de streng bewaakte marinekazerne Suffisant naar het cellencomplex op Band’abou overgebracht.
Pretu is de tweede verdachte in de zaak Magnus – onderzoek naar de moord op parlementariër Helmin Wiels in mei – die is overleden.
De commissie met de leden Camelia-Römer, Fred Wiel en Rob Pietersz werd officieel op 26 september geïnstalleerd en kreeg twee weken de tijd gekregen voor het onderzoek met de mogelijkheid van een week verlenging.
De commissie heeft als taak

‘het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de aard en de omvang van de veiligheids-, bewakings- en andere maatregelen die opgedragen, voorbereid en/of getroffen zijn in verband met de opsluiting van de heer L. Florentina in een politiecel op Barber’, ‘het in kaart brengen van de ambtelijke verantwoordelijkheden in verband met de veiligheids-, bewakings- en bejegeningsmaatregelen in verband met de opsluiting van de heer L. Florentina in een politiecel op Barber’ en ‘het adviseren over de vraag of en in welke mate de dood van de heer Florentina in een politicel op Barber al dan niet verband houdt of kan houden met de wijze waarop omgegaan is met de ambtelijke verantwoordelijkheden’.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *