RdK-gelden naar overheid

Tien miljoen gulden waarschijnlijk naar vrij onderwijs

dollars-09082012Willemstad – Het bedrag van 10 miljoen gulden dat in de begroting is opgenomen als geld dat de overheid aan dividend krijgt uitbetaald van overheids-nv Refinería di Kòrsou (RdK) wordt waarschijnlijk aangewend voor het vrije onderwijs in het schooljaar 2013-2014.
Dat heeft commissaris Don Hernandes van RdK desgevraagd tegen-over deze krant verklaard.

De commissaris wilde niet in details treden over de bestemming van de 10 miljoen gulden.

,,De nv moet dividend uitkeren als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in dit geval de overheid, daarnaar vraagt.
Formeel heeft RdK niks te maken met hetgeen de regering vervolgens met het uitgekeerde dividend doet.”

De commissaris benadrukte herhaaldelijk dat hij begrepen had dat het bedrag van 10 miljoen gebruikt wordt voor het vrije onderwijs maar wist niet hoe dit bedrag in de begroting was verwerkt.
Hernandes verwees in dit verband naar de minister van Financiën, José Jardim.
Het bedrag van 10 miljoen zou door het kabinet Hodge op de begroting zijn geplaatst.
Minister Jardim van Financiën verklaarde desgevraagd dat het niet terecht is om ervan uit te gaan dat het bedrag per definitie voor het vrije onderwijs bedoeld is.

,,Het bedrag kan gebruikt worden om het totaal aan kosten van de regering te dekken, en daar zou het vrije onderwijs onder kunnen vallen.
Tenzij het vrije onderwijs door de verantwoordelijke minister al op haar eigen begroting is gezet.”

Jardim verwees door naar verantwoordelijk minister Rubia Bitorina van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

,,Minister Bitorina is de aangewezen persoon om aan te geven of het vrije onderwijs wel of niet bij haar op de begroting is geplaatst.”

De bewindsvrouw was gisteren echter niet bereikbaar voor commentaar.

Voor het schooljaar 2012-2013 heeft RdK het bedrag van circa 6 miljoen voor het vrije onderwijs nog niet overgemaakt.
Onder het kabinet Schotte werd een bedrag van 17 miljoen gulden, op voorstel van de toenmalig premier, vanuit RdK beschikbaar gesteld voor de financiering van het vrije onderwijs.
Vorig jaar is bij aanvang van het schooljaar circa 10 miljoen beschikbaar gesteld.
Het resterende bedrag zou dit jaar overgemaakt worden.
Volgens Hernandes is er binnen de RdK wel besloten dat het geld beschikbaar wordt gesteld maar moet de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) nog het groene licht geven.

,,Soab moet kijken of de overmaking verantwoord is, ofwel hoe het staat met de huidige cashflow van RdK.
Daarnaast moet de afhandeling ook geheel volgens de statuten gedaan worden.”

Het aanwenden van de RdK-gelden voor het vrije onderwijs zou onderwerp van discussie zijn binnen RdK, tussen de Raad van Commissarissen en de directie.
Dit jaar is er meerdere keren sprake van geweest dat het resterende bedrag van zes miljoen overgemaakt zou worden, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *