RdK in zwaar financieel weer

Commissaris treedt af

logo-Refineria di KòrsouWILLEMSTAD — Refineria di Kòrsou (RdK) kan op korte termijn haar verplichtingen niet meer nakomen. Dat schrijft Aldrin Martis, commissaris van RdK, in zijn ontslagbrief aan demissionair premier Daniel Hodge (PS). Gisteren stelde Martis zijn positie ter beschikking. Volgens hem worden zijn verbeterplannen door de overige RvC-leden van RdK tegengewerkt.

Vanaf de eerste week van zijn benoeming als commissaris zag Martis dat de situatie in de vennootschappen RdK en CRU alarmerend is.
Zo is CRU er financieel slecht aan toe.
Operationeel en organisatorisch rommelt het eveneens.
Volgens Martis is er geen controle en zijn de werknemers gedemotiveerd.

Bij de RdK is het probleem meer financieel van aard.
Het overheidsbedrijf moet voor financiering de financiele markt op.
Het kampt met achterstallige schulden van CRU en CUC (de voormalige eigenaar van de BOOenergiecentrale) die enorm zijn opgelopen.
Daarnaast is de reserve gedaald.
In 2010 bedroeg het RdK-vermogen 140 miljoen gulden.
In 2012 is het vermogen minstens gehalveerd.
Om financiering te krijgen moet RdK eerst haar jaarrekening van 2012 geauditeerd hebben, beschikken over een kasstroomprognose tot en met 2019 en een stabiel managementteam.
Aan deze voorwaarden kan RdK echter niet voldoen.

“Door het resultaat van verwerving van de aandelen in 2011 door RdK van Aqualectra kan RdK ook haar jaarrekening van 2011 niet sluiten, en bij gevolg die van 2012 ook niet”

, stelt Martis.
Volgens hem is dit opzettelijk gedaan waardoor RdK nu in diepe financiële problemen verkeert. Martis heeft een reddingsplan opgesteld om het tij te keren.
Hij wilde per direct een plantmanager benoemen voor CRU.
Hij schoof Erwin Warning als kandidaat naar voren met als counterpart Kenneth Mercelina die voor het turnaround project zou zijn aangetrokken.
Daarnaast stelde hij voor om de aandelentransactie terug te draaien of door de aandeelhouder of door de rechter, om de transacties te vernietigen zodat Aqualectra haar aandelen in de BOO-energiecentrale terugkrijgt.

Ook zouden de personen die voor de transactie verantwoordelijk zijn hiervoor aansprakelijk moeten worden gesteld.
Verder zegt Martis dat een gedeelte van de CUC-schuld ter waarde van 1 miljoen gulden aan de lokale aannemers door RdK moet worden overgenomen.
Volgens hem is het onethisch om CUC te liquideren omdat een staatsbedrijf een voorbeeld zou moeten zijn voor andere bedrijven op het eiland.

“Aan de andere kant is het niet moreel dat RdK alle schulden van CUC overneemt waardoor het voortbestaan van RdK in gevaar komt”

, schrijft Martis.

De totale schuld van CUC bedraagt 171,3 miljoen gulden.
Als bovenstaande plannen al twee maanden terug uitgevoerd waren, dan zou volgens Martis nu het merendeel van de problemen bij CRU en RdK zijn opgelost.
Verder beklaagt de commissaris zich over de sfeer waarin vergaderingen verlopen, het jagen op werknemers en het onethisch omgaan met anderen.
Hierop heeft Martis besloten om op te stappen.
Hij fungeerde sinds de tweede week van januari 2013 als commissaris bij RdK.
De RvC bestaat verder uit:

  • H.C. Groeneveld,
  • M.R.J. de Lannoy,
  • D.A.C. Hernandez en
  • E. Quarton (president-commissaris).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *