RdK schiet schuld CRU aan aannemers voor

Inventarisatie betalingsachterstand

WILLEMSTAD — Zodra er zicht op is hoe groot de betalingsachterstand van de beheerder van de BOOenergiecentrale, Curaçao Utility Refinery (CRU), bij de verschillende aannemers is, zal moederbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) het benodigde geld om de meest urgente openstaande rekeningen te betalen, voorschieten. Dat bevestigt RdK-directeur Herbert Mensche desgevraagd.

De totale openstaande schuld aan de aannemers loopt in de ettelijke miljoenen guldens.
De aannemers zijn nog steeds niet uitbetaald.
Dagelijks vinden er vergaderingen plaats om een oplossing te vinden voor de problemen. Onder andere vindt er een inventarisatie plaats van alle openstaande rekeningen.
Zodra hier een duidelijk beeld over is gevormd zullen de aannemers, die het meest urgent hun geld nodig hebben, worden betaald.
De RdK zal CRU het geld voorschieten.
Volgens Mensche wordt er gekeken naar die aannemers die de meest urgente werkzaamheden verrichten aan de BOO-installaties.

“Op die manier hopen we dat de rust wederkeert en dat er vertrouwen komt dat het weer de goede kant opgaat met de BOO-centrale.”

Vorige week hadden twee aannemers, een lokale en een internationale, een protestactie georganiseerd voor de toegangspoort van de Isla-raffinaderij.
Daarnaast heeft de ‘maintenance manager’ van CRU besloten om het werk van alle aannemers stop te zetten, omdat hij het niet verantwoordelijk achtte om ze verder te laten werken, daar er veel onduidelijkheden bestaan over de contracten.

Non-actief
Inmiddels loopt het diepgaand financieel onderzoek van overheidsaccountant Soab bij RdK en CRU.
Indicaties zijn dat er veel onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de administratie van betalingen en ‘purchase orders’.
Het onderzoek moet uitwijzen hoe groot de betalingsachterstand is en of de betaling van de rekeningen verantwoord heeft plaatsgevonden.
In dit kader zijn Abigail Isabella en Jefferson Paris tijdelijk op non-actief gesteld.
Zij werden door de voormalige Raad van Commissarissen (RvC) samen met Henny Barbolina als managementteam bij CRU aangesteld, omdat het bedrijf geen plantmanager meer had. Barbolina trok zich echter in januari terug.

“Ze zijn op non-actief gesteld om een grondige analyse te doen.
Je hoort veel dingen.
Maar dat heb je gauw bij RdK. Daarom is het goed dat het eerst wordt uitgezocht”

, aldus Mensche.

Manager
Een nieuwe plantmanager voor CRU is er trouwens nog niet.
Even was Javier Hernandez in beeld, maar zijn contract als algemeen directeur van het St. Elisabeth Hospitaal werd verlengd.
Twee andere kandidaten, Alvin Koolman en Kenneth Mercelina, hebben vooralsnog afgezien van de baan.
In de tussentijd heeft RdK ook een voorzitter voor de nieuwe RvC.
Elvis Quarton is recentelijk op voordracht van Pueblo Soberano door de aandeelhouder aangesteld.
De andere drie leden van de RvC zijn

  • Aldrin Martis,
  • Eric Groeneveld
  • en Marcelino ‘Chonky’ de Lanooy.

Directeur
Het is ook nog steeds wachten op de benoeming van Carlos Da Costa Gomez als nieuwe directeur bij RdK.
Zolang dat niet gebeurt, blijft interim-directeur Mensche nog aan.
Het contract van Mensche liep op 19 februari af.
Hem werd gevraagd nog enkele weken aan te blijven, totdat de benoeming van Da Costa Gomez rond is.
Mensche zegt dat hij moet wachten totdat ministerpresident Daniel Hodge terug is uit Nederland om te horen hoe het staat met de benoeming van Da Costa Gomez.
Op basis daarvan weet Mensche hoe lang hij nog moet aanblijven om op een verantwoorde manier de overdracht te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *