RdK spreekt reserves aan

dollars-09082012Willemstad – Overheids-nv Refineria di Kòrsou, namens de overheid eigenaar van de Isla-raffinaderij die aan de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA wordt verhuurd, moet haar spaargelden en reserves aanspreken om de geplande investeringen te financieren. Aangezien de geraamde cashflow negatief is.

Advertentie

Dit blijkt uit nota van wijziging van de begroting 2014 van het Land Curaçao.
Zoals deze krant vorige week berichtte heeft het College financieel toezicht (Cft) opgemerkt dat de jaarrekeningen 2011 en 2012 van RdK nog steeds niet beschikbaar zijn – terwijl conform de Code Corporate Governance een termijn van vijf maanden na afloop van het boekjaar is toegestaan. Daarom kon het Cft op dit moment niet beoordelen wat de financiële positie is van RdK en of de overheidsvennootschap wel in staat is de opgevoerde dividenden uit te keren, onder meer in verband met de bekostiging van het politiek en maatschappelijk controversiële project van ‘vrij onderwijs’.
Eerder dit jaar presenteerde RdK een cashflowprognose voor de jaren 2013-2019.
Daarna deed Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) hier onderzoek naar.
Die constateerde dat de prognose correct is uitgevoerd. Voor dit jaar (2013) wordt een negatieve cashflow verwacht van 67,7 miljoen gulden.
Voor 2014 is deze ook negatief: 10,1 miljoen.
Dit heeft vooral te maken met de te plegen investeringen van 158 miljoen in het turnaroundproject.
De investeringen zullen voornamelijk gefinancierd worden uit de beleggingen/reserveringen.
De direct opeisbare tegoeden bedroegen op dat moment 2 miljoen dollar (3,6 miljoen gulden), terwijl RdK voorbereidingen aan het treffen was om een deposito van 20,5 miljoen vroegtijdig te beëindigen.
De geraamde liquiditeitspositie zal vanaf 2015 positief zijn, oplopend tot 42,4 miljoen in het jaar 2019.
De omvang van de reserves van RdK bedragen volgens de enkelvoudige conceptjaarrekening 2011 in totaal 459,1 miljoen per 31 december 2011.
Deze reserves zijn de afgelopen jaren gevormd om investeringen mee te plegen.
Omdat de cashflow vanaf 2015 meerjarig positief is, zal zelfs een jaarlijkse substantiële dividenduitkering mogelijk zijn.
Uitbetaling van dividend is ter beoordeling van de aandeelhouder (de regering is de vertegenwoordiger van de aandeelhouder) en afhankelijk van het operationeel resultaat.
Op 22 november 2000 werd de toen bestaande Refinery Lease Agreement met PdVSA, die eerder tot 2014 zou lopen, in verband met het BOO-project (de Build Own Operate-energiecentrale) met vijf jaar verlengd tot 31 december 2019.
Het leasebedrag werd vastgesteld op 20 miljoen dollar (35,6 miljoen gulden) vanaf het jaar 2010. Van het jaar 2000 tot en met 2004 bedroeg de jaarlijkse huur van de Isla-raffinaderij 15 miljoen dollar en vanaf 2005 tot en met 2009 was dit 18 miljoen dollar per jaar.
PdVSA huurt de raffinaderij rond het Schottegat en de terminal te Bullenbaai.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *