Reactie SBAB op Leito

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we “DARLENE SLOOP (HR Manager SBAB)   ” aan het woord…………..

HIERBIJ WIL ik reageren op het artikel in de Amigoe van 26 februari: ‘Leito kritisch over BAB’.

Het is niet gebruikelijk dat we via de pers reageren op tegen ons gerichte kritiek, in dit geval willen we echter een uitzondering maken en een toelichting verstrekken. Wij hebben nota genomen van het artikel en hebben vervolgens de heer Leito benaderd en uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek is gevoerd, waarbij hij werd vergezeld door een adviseur. Tijdens het gesprek is gebleken dat het wantrouwen niet alleen tegen de SBAB bestaat, maar betrekking heeft op de gehele belastingorganisatie. De heer Leito meldt in het artikel dat er niets gedaan zou zijn met een mail die naar de SBAB is gestuurd. Uit nader onderzoek is gebleken dat deze mail, die naar de verschillende instanties is verzonden, de SBAB niet heeft bereikt omdat er een verkeerd e-mailadres is gebruikt. Hiervoor heeft de adviseur zijn verontschuldigingen via een mailbericht aan de SBAB aangeboden.

Verder is de SBAB belast met controle en niet met heffing en inning. De SBAB is niet bevoegd om aanslagen op te leggen of openstaande belastingschulden in te vorderen. De SBAB legt bevindingen bij boekenonderzoeken bij ondernemingen in een rapport vast. Dit rapport dient als advies voor de Inspecteur der belastingen bij het opleggen van belastingaanslagen. Voorts is het zo dat opdrachten tot het uitvoeren van controles met name van de Inspectie der Belastingen afkomen. Bedrijven krijgen uitsluitend in het kader van branchegerichte projecten, op initiatief van de SBAB een belastingcontrole. Bij de belastingdienst en de SBAB bestaat een procedure dat de SBAB een verzoek van de Inspectie der Belastingen, voor het verrichten van een boekenonderzoek bij een belastingplichtige, niet mag weigeren of stopzetten zonder goedkeuring van een inspecteur der belastingen. Brieven met belangrijke informatie uit de samenleving (zogenaamde klikbrieven) worden onderzocht door het Team Inlichtingen en Opsporing (TIO) binnen de SBAB. Vervolgens wordt dit onderzoek ofwel administratief (aanslag al of niet met boete), ofwel strafrechtelijk door een speciaal overleg bestaande uit medewerkers van de SBAB, Inspectie der Belastingen, Sector Fiscale Zaken, Douane en het Openbaar Ministerie afgehandeld. Tijdens het gesprek met de heer Leito is van gedachten gewisseld over verschillende punten die mogelijk bij de SBAB en de overige eenheden van de belastingdienst niet naar tevredenheid verlopen. We willen uitdrukkelijk stellen dat er geen sprake is van discriminatie en of fraude binnen de SBAB. Ter waarborging hiervan hebben we een uitgebreid stelsel van richtlijnen en procedures ingevoerd ten behoeve van de kwaliteit en integriteit, het Handboek Controle. Hierin staan de uitgangspunten die we hanteren en hoe we te werk gaan, volledige transparantie.
Geïnteresseerden kunnen het Handboek Controle kopen bij de SBAB of bij de boekhandel.

Namens de directie,

 

DARLENE SLOOP

(HR Manager SBAB)

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *