Rechter dwingt erkenning vertegenwoordiging UGTK/Cadmu af

Consensusrijkswetten

Rechter dwingt erkenning vertegenwoordiging UGTK/Cadmu af

WILLEMSTAD — Vakbond UGTK/Cadmu heeft het kortgeding dat zij heeft aangespannen tegen beveiligingsbedrijf World Wide Security & Protection (WWSP), gewonnen. De vakbond was naar de rechter gestapt omdat WWSP, nadat zij UGTK/Cadmu eerder hadden erkend, op deze erkenning was teruggekomen.

Tijdens de rechtszitting bleek dat nadat WWSP UGTK/Cadmu op 9 september 2013 vrijwillig had erkend, het bedrijf op 27 november per brief zijn twijfels uitte of de vakbond op de steun van de meerderheid van de werknemers kon rekenen. In de brief gaf WWSP aan dat het zich tot de Landsbemiddelaar zou wenden en zo nodig een verzoek voor een referendum zou indienen. Op 3 december volgde een onderhoud tussen WWSP en UGTK/Cadmu bij de Landsbemiddelaar. Hierin kwamen de partijen overeen dat de erkenning van 9 september geldig zou blijven, zo blijkt uit de notulen van deze bijeenkomst.

Vakbond en bedrijf zouden op 13 en 22 januari 2014 om de tafel zitten om te onderhandelen over een cao voor het personeel van WWSP. Maar op 13 februari tekende WWSP bezwaar aan tegen de notulen van de bijeenkomst van 3 december 2013. Nadat het bedrijf de erkenning van UGTK/Cadmu vervolgens introk, stapte de vakbond naar de rechter.

De rechter oordeelde dat heropening van de discussie over erkenning van UGTK/Cadmu, als bedrijf en vakbond al aan het onderhandelen zijn over een nieuwe cao, als ‘een gepasseerd station’ moet worden gezien. “Het gerecht acht dit onwenselijk en in strijd met de goede trouw die onderhandelende partijen jegens elkaar in acht dienen te nemen.” Hier kan van worden afgeweken als blijkt dat de erkenning tot stand is gekomen onder invloed van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden. Maar in dit geval was er van het voorgaande volgens de rechter geen sprake.

Volgens de rechter is het onvoldoende aannemelijk dat WWSP tijdens de bijeenkomst van 3 december 2013 om de tuin is geleid, gezien de inschrijfformulieren die door UGTK/Cadmu zijn overgemaakt en de notulen van de bewuste vergadering met de Landsbemiddelaar. “Indien WWSP na deze bespreking toch nog twijfels had over de representativiteit van UGTK/Cadmu, had het op zijn weg gelegen een formeel verzoek tot het houden van een referendum bij de Landsbemiddelaar in te dienen. In plaats daarvan heeft WWSP aan de onderhandelingstafel plaatsgenomen en is het met UGTK/Cadmu gaan onderhandelen.” De rechter stelde WWSP in het ongelijk en veroordeelde het bedrijf tot betaling van de proceskosten.

In een reactie stelt UGTK/Cadmu-voorzitter Wendel Meulen blij te zijn met het vonnis van de rechter. “Wij hopen dat wij binnenkort om de tafel kunnen gaan zitten om de cao-onderhandelingen voort te kunnen zetten. Ik vind het wel onnodig en jammer dat wij naar de rechter moesten stappen in deze zaak. Het geld dat hiermee gemoeid was, had beter gebruikt kunnen worden in het belang van de betrokken werknemers. Wij hopen nu dat wij, ondanks deze zaak, tot een goede samenwerking kunnen komen met het bedrijf.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *