Rectificatiezaak-rozier – Rechercheur Landsrecherche volgende getuige


WILLEMSTAD — In de rectificatiezaak, die oud-Statenvoorzitter voor MFK Dean Rozier aanspande tegen zijn drie ex-partijgenoten Garmers, Monique Koeyers- Felida en Gilmar Pisas, werd gisteren de derde getuige gehoord, namelijk oud-Statenlid voor de MFK Rudney Garmers. Na het getuigenverhoor gaf hun advocaat Chester Peterson ook de naam van een rechercheur van de Landsrecherche door, de man M.M., die op 6 oktober als vierde getuige gehoord zal worden.

Peterson wilde niet in details treden, maar legde tegenover de rechter wel uit dat het getuigenverhoor te maken heeft met de bevindingen die in het kader van onderzoeken naar voren zijn gekomen.

Het betreft onderzoeken die naar Rozier zijn verricht, werd na de zitting door zijn advocaat Rob Rijnberg desgevraagd bevestigd. Tevens maakte Rijnberg aan de rechter bekend hiermee niet gelukkig te zijn. Hij benadrukte zelfs dat getuige M. geen verklaringen zou kunnen afleggen, aangezien hij dat van zijn werkgever niet zou mogen doen. Het betreft een rechercheur die betrokken was bij een onderzoek, en hij mag hoe dan ook geen details van die onderzoeken publiekelijk bekendmaken.

Rijnberg gaf aan de rechter daarna ook te kennen ongelukkig te zijn met deze zaak. De rechter vindt echter de hele zaak ongelukkig en ziet verder geen reden om de rechercheur niet als getuige toe te laten.

Getuigenis Garmers heeft vanochtend op vragen van de advocaat min of meer hetzelfde verhaal verteld over de bijeenkomsten met Rozier, samen met Pisas en Koeyers-Felida, maar ook over een gesprek bij Rozier thuis in Punda, waarbij de politica niet aanwezig was.

Hij herhaalde dat Rozier meerdere malen getracht heeft hem om te kopen, maar hij had het bedrag nooit in de mond genomen. Hij schreef dat altijd op een papiertje. Het ging om een bedrag van 500.000 gulden. Daarnaast kreeg hij ook een baan in de horeca aangeboden.

Verder verklaarde hij op vragen van Rijnberg nooit geld aangeboden te hebben gekregen van Schotte om iets te doen of na te laten.

“De enige persoon die mij trachtte om te kopen is Rozier.”

Rijnberg wilde ook weten wie Peterson betaalt voor de verdediging.

“Dat gaat niemand aan”, zei Garmers.

Rozier is sterk onder de indruk dat partijleider Gerrit Schotte achter de valse beschuldigingen van omkoping zit. Dat was ook de aanleiding voor Rijnberg’s vraag, aldus Rozier desgevraagd. De rechter wilde zelf van Garmers weten of 500.000 gulden veel geld is. Volgens Garmers wel, maar hij vond dat de val van het kabinet niet de oplossing van de problemen zou zijn.

“Integendeel, zo’n val zou voor meer problemen zorgen.”

Leugens

Rozier was tijdens de vorige behandeling heel boos en stormde de zittingszaal uit. Vandaag zag hij er ook geïrriteerd uit. Hij verklaarde desgevraagd het vermoeiend te vinden dat zijn ex-partijgenoten steeds blijven liegen.

“Zij hebben klaarblijkelijk hun verhalen op elkaar afgestemd. Wat kan ik anders doen.”

Rijnberg heeft Garmers dit zelfs gevraagd tijdens zijn getuigenis. Garmers benadrukte niet bekend te zijn met de door advocaat Peterson ingediende stukken.

Rijnberg is echter sterk onder de indruk dat Garmers alle stukken heeft gelezen en daardoor heel goed weet wat hij moet verklaren.

Bron: Amigoe
Zie ook: Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *