Reforma ontneemt Staten recht om ministers naar huis te sturen

Op de foto de juristen die de plannen van Reforma presenteerden. Vlnr: Staatsrechtjurist Douwe Boersema, advocaat en voormalig gevolmachtigde minister Sheldry Osepa, advocaten Chester Peterson en Anthony Eustatius.

Op de foto de juristen die de plannen van Reforma presenteerden. V.l.n.r.: Staatsrechtjurist Douwe Boersema, advocaat en voormalig GevMin Sheldry Osepa, advocaten Chester Peterson en Anthony Eustatius. Achterste rij: Jorge ‘Palu Djo’ Sulbaran en Carlos Monk (PS)

WILLEMSTAD — Reforma wil een direct gekozen premier, afschaffing van het coalitiesysteem en afschaffing van de mogelijkheid voor de Staten om een regering naar huis te sturen.

Ministers kunnen alleen afgezet worden als zij tegen de wet handelen.

Dit zijn enkele onderdelen van de politieke- en constitutionele hervorming die Reforma, de politieke beweging die geleid wordt door MFK-leider en voormalig premier Gerrit Schotte, voorstaat.

De hervormingen die Reforma wil implementeren moeten ertoe leiden dat Curaçao een ware democratische regering krijgt en ook de mogelijkheid behoudt op vooruitgang.

De gewenste hervorming houdt volgens de beweging ‘een structurele en fundamentele verandering van het interne constitutioneel systeem van Curaçao’ in.

  • Centraal in het voorstel staat dat het volk direct zijn minister-president moet kiezen. Deze blijft voor een periode van vier jaar aan. De premier ontleent zijn democratische legitimiteit aan het feit dat hij direct door het volk is gekozen.
  • De premier kiest zijn eigen regeringsteam, bestaande uit ministers met wie hij het land wil gaan regeren.
  • De Staten kunnen de premier en de door hem of haar gekozen ministers niet afzetten, aldus Reforma, terwijl ook de regering de Staten niet zal kunnen ontbinden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.
  • Het nieuwe systeem houdt in dat ook Statenleden voor een periode van vier jaar gekozen worden.
  • Er zullen geen coalitieregeringen meer zijn, die afhankelijk zijn van de steun van de Staten.
  • Hierdoor zal zetelroof, een van de drijfveren voor Schotte om met Reforma te komen, ook tot het verleden behoren, omdat de regering niet meer afhankelijk is van steun van het parlement.

Maar volgens Reforma druist haar voorstel niet in tegen de de scheiding van machten, de zogenoemde trias politica.

“De Staten zullen los staan van de regering en behouden de macht om wetten te maken. De Staten controleren de regering, via hun wetgevende macht, inclusief het budgetrecht, waarmee zij de uitgaven van de regering bepalen. Ook zal er een systeem moeten zijn waarmee kan en moet worden geïntervenieerd, wanneer dat nodig in geval van crises (‘impeachment’). Zoals wanneer ministers, inclusief de minister-president, tegen de wet handelen.”

De premier zal onder de hervorming van Reforma het vetorecht hebben om wetten die het beleid van zijn regering in gevaar brengen, te blokkeren. Maar er bestaat wel een mogelijkheid voor de Staten om het vetorecht te ontkrachten via een speciale wet.

Ook de rol van de gouverneur in het formatieproces zal zijn uitgespeeld, als het aan de beweging ligt, aangezien er geen formatie van coalities meer zal voorkomen. De rechtstreeks gekozen premier stelt namelijk zijn eigen regeringsploeg samen.

De hervormingen die zij wil introduceren moeten volgens Reforma leiden tot continuïteit en stabiliteit in het bestuur van het land. Regeringen kunnen hun regeerperiode van vier jaar uitzitten, zonder dat ze naar huis gestuurd kunnen worden.

Volgens Reforma zal hierdoor de ‘macht van opportunistische en corrupte coalities’ in de Staten, die voor instabiliteit in de regering zorgen, definitief tot een einde komen.

Bron: Amigoe

0 Reacties op “Reforma ontneemt Staten recht om ministers naar huis te sturen

  1. Fred de Haas

    ¡Válgame Dios!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *