Regeerprogramma

Nation building: Participatieve democratie en Papiaments

regeerprogrammaHet concept-regeerprogramma 2013-2016 heet ‘Speransa i Konfiansa’ en is gebaseerd op vijf strategische hoofddoelstellingen uit het regeerakkoord: Nation building; duurzaam economisch herstel en investeringen; verhogen kwaliteit van leven; bevorderen goed bestuur en verantwoord en behoedzaam begrotingsbeleid en uitvoering. De doelstellingen vertalen zich in het maandag aan de Staten overhandigde regeerprogramma in een aantal concrete acties.

Advertentie

De eerste strategische doelstelling is nation building.
Hierbij gaat het volgens het regeerprogramma om ‘de versterking van identiteit en bewustzijn’.
Daarbij is sociale cohesie zeer belangrijk.
De regering wil inzetten op participatieve democratie, sport- en sociale fondsen en ‘de educatie van de gemeenschap en het creëren van een kritisch en goed geïnformeerd publiek’. Concreet betekent dit dat per ministerie een aantal acties zullen worden ondernomen.
Zo gaat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) een nationaal sportinstituut en een nationaal cultuurinstituut operationeel maken.
Bovendien zal er ingezet worden op het Papiaments als instructietaal.
Doel is hierbij dat aan het eind van de komende regeerperiode 90 procent van de scholen voor funderend onderwijs het Papiaments zal hanteren.
Samen met het ministerie van Algemene Zaken (AZ) gaat OWCS een overheidstelevisiekanaal opstarten.
Ook wordt er een nieuwe website gelanceerd en wordt er beleid rond sociale media opgesteld. AZ zal een beleidskader formuleren omtrent participatieve/directe democratie.
Onder dit begrip vallen bijvoorbeeld de nationale dialoog en referenda.
Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) heeft als actie om het Hoofdstembureau te verzelfstandigen. Justitie wil in het kader van ‘educatie van de gemeenschap’ onder meer een bewustwordingskader opstarten ‘om acceptatie te vergroten van gevangenen die terugkeren in de maatschappij’.
Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gaat een aantal samenwerkingsprotocollen opstellen omtrent het schoonhouden van stranden, werkervaring scholieren en minderbedeelden in de plantsoenendienst en in de landbouw, en omtrent een project invoering statiegeld.

bron: Amigoe

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *