Regering blijft bereid met bonden te praten

WILLEMSTAD — De regering blijft bereid om met de overheidsvakbonden te praten over de negatieve gevolgen van de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov), die vandaag van kracht is geworden. De overheidsvakbonden zijn echter niet te spreken over het feit dat de regering de aanpassing van de aov heeft doorgezet, zonder dit eerst in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) met de betrokken bonden te bespreken.

De vakbonden dreigen met een rechtszaak tegen de regering over de aanpassing van de aov.
Ze zijn van mening dat de overheid het traject niet correct heeft bewandeld.
De bonden zijn hierover juridisch advies aan het inwinnen.
Het was de bedoeling dat er gistermiddag al een besluit hierover zou zijn genomen, maar dit besluit is naar laat vanmorgen uitgesteld.

Tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers (RvM) stonden minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) en zijn collega van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) stil bij de aanpassing van de aov-wet, die vandaag van kracht is geworden.
Centraal in deze wet staat de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar.
Dit is een van de grootste zorgpunten van de overheidsvakbonden.
Ambtenaren dienen op dit moment met 60 jaar met pensioen te gaan.
In de huidige pensioenregeling van ambtenaren, die na 1998 in dienst zijn getreden, is afgesproken dat de aov als aanvulling op hun pensioen zal gelden, zodat zij op 70 procent van hun laatstgenoten uitkering uitkomen.
De bonden wijzen erop dat ambtenaren die op hun 60e met pensioen gaan, nu met een groot gat in hun inkomen geconfronteerd zullen worden.

Gisteren gaf Van der Horst toe dat de huidige aov-wet zoals die aangepast is, gevolgen met zich mee zal brengen.

“Maar wij zijn bereid om hierover te praten.
Dat hebben wij altijd gezegd. Ook afgelopen maandagavond nadat wij om de tafel hadden gezeten met de vakbonden.
Wij wachten op dit moment nog steeds op een antwoord van de bonden.
Maar wij hoeven niet te wachten. Wij kunnen te allen tijde een afspraak maken om verder te praten over de effecten van de aanpassingen.”

Van der Horst benadrukte gisteren wederom dat de aov-wet niet in de CGOA besproken moet worden.

“Het is een wet met algemene werking en geen wet die alleen van kracht is voor ambtenaren. Als dit ook in de CGOA besproken moet worden, zou dit inhouden dat ook een wet zoals de aanpassing van de inkomstenbelasting in de CGOA behandeld moet worden.
Maar dat is ook niet zo.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *