Regering en bedrijfsleven slaan handen ineen

conferentie

Vlnr.: Marelva Jansen (PNP), Alex Rosaria (PAIS), Joop Kusters (VBC), Billy Jonckheer (KvK), Melvin Cijntje (PS), en Glenn Sulvaran (onafhankelijk Statenlid).

WILLEMSTAD — Regering en bedrijfsleven hebben gisteren tijdens een economische topconferentie een concrete afsprakenlijst ondertekend waarmee ‘naar een duurzame en gebalanceerde sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao’ zal worden gestreefd. Jeugdwerkloosheid en versoepeling van immigratieprocedures zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

De bijeenkomst vond plaats ten kantore van de Kamer van Koophandel (KvK). Vertegenwoordigers van de regeringspartijen zaten om de tafel met de KvK, de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en afgevaardigden van sectorale belangengroepen. Het bedrijfsleven stemde gisteren in met stappen om de jeugdwerkloosheid te verlichten, terwijl de politiek mee zal werken aan het versoepelen van immigratieprocedures ten behoeve van de economische ontwikkeling en ter bevordering van exportsectoren. Afgesproken is om de in totaal elf punten uiterlijk per 15 oktober te hebben gerealiseerd.

De partijen zullen met het bedrijfsleven een programma gaan ontwikkelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken via vorming en werk. De kwestie staat tevens als het eerste agendapunt genoteerd voor de volgende ontmoeting, die uiterlijk eind oktober zal plaatsvinden.

Verder zeggen KvK en VBC toe in eigen kring te pleiten voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’ en om via een ‘Better Business Bureau’ zelfregulering binnen de sectoren na te streven. Ook sporen zij bedrijven aan om hun projecten, met inbegrip van uitbreidingen, snel te operationaliseren en samen met projectcoördinatoren van de overheid tot uitvoering over te gaan; de regeringspartijen zeggen toe mogelijk vastgelopen projecten in gezamenlijk overleg vlot te trekken.

Export

Volgens het slotdocument wordt het immigratiebeleid op korte termijn aangepast met het oog op ‘het faciliteren van de doorontwikkeling van de exportsectoren’. Het gaat hierbij concreet om

  • de toelating van buitenlandse studenten in het licht van ‘transnational education’;
  • toelating van kennismigranten en hun gezinsleden om de kenniseconomie te stimuleren;
  • toelating van overwinteraars en tweede woningbezitters met het oog op het vergroten van de fiscale heffingsbasis voor het publieke voorzieningenniveau;
  • toelating van buitenlandse investeerders en hun gezinsleden;
  • en toelating van bemanning van zeil- en motorjachten en vliegtuigen. In het verlengde hiervan wordt er ook naar gestreefd om Curaçao’s concurrentiepositie te verbeteren door structuren, procedures en beleid zodanig aan te passen dat knelpunten op het gebied van vergunningenafgifte worden weggewerkt en om de vereiste van een deviezenvergunning te evalueren met het oog op intrekking van dit instrument.

Namens de coalitie waren gisteren Marelva Jansen (PNP), Alex Rosaria (PAIS), Melvin Cijntje (PS), en Glenn Sulvaran (onafhankelijk) aanwezig, namens het bedrijfsleven onder meer Joop Kusters (VBC) en Billy Jonckheer (KvK).

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *