Regering wil eenheid vormen

Ministerie-overstijgende aanpak van strategische doelen

logo-curacaoWillemstad – De regering Asjes zet in op het versterken van de Curaçaose identiteit en het bewustzijn. ‘Nation Building’ is de eerste van vijf strategische doelstellingen die in het regeerprogramma ‘Speransa i Konfiansa’ (hoop en vertrouwen) 2013-2016 uiteen zijn gezet.

Nation Building wordt toegelicht als ‘van binnenuit een eenheid vormen als Land Curaçao’ en daarnaast werken aan groei, welzijn, goed bestuur en een goede financiële huishouding.

,,Sociale cohesie, ook natievorming genoemd, is zeer belangrijk. Het proces ter bevordering van de sociale cohesie dient reëel en continu te zijn, tevens gestoeld op een aantal basisprincipes zoals participatieve democratie, solidariteit en tolerantie maar ook op (economische) voordelen en uitzicht op eigen persoonlijke groei en ontwikkeling die in het verlengde daarvan ook voordelig moet zijn voor de groei en ontwikkeling van het land Curaçao”, staat in het regeerprogramma.

Voor Nation Building is een taskforce in het leven geroepen om een plan van aanpak op te stellen.

,,Nation Building wordt door de regering gezien als een krachtig instrument voor de ontwikkeling van onze jonge natie, en voor het helpen creëren van een zelfredzame en bewuste bevolking die met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet treedt en in staat is om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te kunnen.”

De andere vier strategische doelen die in het regeerprogramma staan, zijn

  1. ‘Duurzaam economisch herstel & investeringen’,
  2. ‘Verhogen van kwaliteit van leven’,
  3. ‘Bevorderen van goed bestuur’ en
  4. ‘Verantwoord en behoedzaam begrotingsbeleid en uitvoering’.

Het gaat om ministerie- overstijgend beleid en ministerie-overstijgende samenwerking en afhankelijkheid om de vijf strategische doelstellingen ook daadwerkelijk te bereiken, wordt in het programma toegelicht.

,,Met dit regeerprogramma wordt zwaar ingezet op de belangrijke rol van ministerie- overstijgend beleid. Op deze wijze wordt recht gedaan aan het realiseren van de gestelde doelen die alleen maar behaald kunnen worden als meerdere ministeries de juiste input geven. Een bijkomend effect hiervan is dat er zo efficiënt mogelijk gebruik zal worden gemaakt van schaarse middelen.”

‘Speransa i Konfiansa’ volgt op het eerdere regeerakkoord ‘Pas, trankilidat i prosperidat’, dat in december vorig jaar werd gepresenteerd op 12-12-’12.

,,Dit regeerprogramma is tot stand gekomen door het samenvoegen van de inzichten van de bestuurders, de politieke achterban en het ambtelijk apparaat. Belangrijk is om te beseffen dat dit document een levend flexibel document is dat gebruikt wordt om richting te geven aan het beleid maar dat ook aangepast kan worden.”

Bron: Antiliaans Dagblad

To Top

0 Reacties op “Regering wil eenheid vormen

  1. Bevorderen van goed bestuur’

    Om dat te bevorderen zal Asjes toch eerst eens naar zichzelf moeten kijken. Wiels zal eruit moeten, anders maakt men zich meteen al belachelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *