Regering zet Staten buiten spel

Willemstad – ,,Met de financiering van het gratis onderwijs met middelen van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) heeft de regering de Staten buiten spel gezet.” Dat verklaart een anonieme, goed ingevoerde deskundige op het gebied van staatsrecht en financiën. De regering heeft geheel op eigen houtje, zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten, besloten dat de middelen van RdK aangewend worden om gratis onderwijs in het huidige schooljaar te financieren.

,,Dit is onbestaanbaar en gaat dwars tegen alle regels van behoorlijk bestuur in. De reserves van de overheids-nv zijn aangesproken terwijl ze juist bedoeld zijn om onderhoud en noodzakelijke vervangingsinvesteringen aan de installaties van de raffinaderij te garanderen.”

Het is immers deze regering die een schoon milieu nastreeft. Overigens is het niet de eerste keer dat het parlement eigenhandig opzij wordt geschoven, verklaart de bron.

,,De Staten heeft zich nog niet gebogen over de structurele invoering van het gratis onderwijs. Het betreft nieuw beleid welke meerjarige budgettaire consequenties heeft. Haar budgetrecht is daarmee geschonden.”

De deskundige voorziet meer complicaties.
Zo wil plaatsvervangend minister van Onderwijs Elmer Wilsoe (PS) op korte termijn een overeenkomst met de schoolbesturen sluiten over de afrekening van de gelden die ze dankzij RdK hebben ontvangen.
De schoolbesturen willen van de minister eerst de garantie dat ze uiteindelijk het volle pond krijgen van hetgeen hen is toegezegd.
Ook willen ze van Wilsoe de garantie hebben dat hij opdraait voor de kosten in geval die hoger uitvallen dan tot nu toe beraamd is.

,,Als minister Wilsoe zo’n overeenkomst tekent, dan moet hij conform de Nieuwe Staatsregeling art 33 lid 3, via een landsbesluit, daartoe gemachtigd zijn. Dat landsbesluit zal aan de gouverneur ter ondertekening worden aangeboden. De grote hamvraag is dan of de gouverneur dat landsbesluit zal tekenen.”

Gouverneur Frits Goedgedrag stuurde vorige maand een brief naar de regering. Daarin stelde hij duidelijk dat hij gezien de aanwijzing niet automatisch de aan hem voorgelegde landsbesluiten zal tekenen.

,,Bij ieder landsbesluit moet de gouverneur de rechtmatigheid ervan toetsen. Bovendien mogen er volgens de aanwijzing geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan, zolang nog niet aan de Rijkswet financieel toezicht is voldaan. Afgaand op de manier waarop de middelen van RdK zijn aangewend zonder goedkeuring van de Staten, en het feit dat er in strijd met de aanwijzing is gehandeld, rest de gouverneur niets anders dan het het beleidstuk gratis onderwijs en de financiering ervan terug te sturen naar de regering. Met de boodschap het huiswerk correct, volledig en conform de wet te doen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *