Rekenkamer kritisch

Begroting 2014 op koers

Rekenkamer kritisch

De jaarrekening 2011, de eerste volledige van het Land Curaçao na 10-10-‘10, voldoet niet aan de eisen en de normen die aan een jaarrekening volgens de wet worden gesteld.
Dat oordeelt de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) in een onlangs aan de Staten aangeboden rapport. ,,Curaçao staat voor een grote uitdaging om er voor te zorgen dat binnen een aantal jaren de interne organisatie zodanig is verbeterd, dat fouten en onzekerheden binnen de perken blijven”, schrijven plaatsvervangend voorzitter Santine en secretaris Cathalina.
De Rekenkamer dringt erop aan ‘om met de hoogste prioriteit’ het verbeterplan financieel beheer voortvarend uit te voeren. Het is belangrijk dat de ministerraad het verbeterplan formeel vaststelt en aan het parlement (de Staten) aanbiedt.

Lees meer…

Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *