Rendement APC zakt naar 1,4 procent

pensioen-belasting

Rendement Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) zakt naar 1,4 procent

WILLEMSTAD — Het totale beleggingsrendement van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) kwam voor het eerste kwartaal van 2014 uit op 1,4 procent.

Dat meldt de directie van het APC in een samenvatting van de kwartaalcijfers en recente financiële ontwikkelingen. In het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg het rendement nog 7,3 procent.

De dekkingsgraad van het fonds was per 31 maart dit jaar 100 procent. De dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbare vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen en geeft de mate aan waarin het fonds in de toekomst aan de opgebouwde pensioenverplichtingen kan voldoen, aldus het bericht. Het pensioenvermogen was aan het eind van het eerste kwartaal ruim 4,3 miljard gulden (4344 miljoen), en het totaal belegde vermogen van APC was iets meer dan 4,2 miljard gulden (4233 miljoen).


Ontwikkelinge
n

De financiële markten kenden volgens APC een afwisselend verloop over het eerste kwartaal van 2014. Aandelenmarkten begonnen het jaar positief, corrigeerden fors eind januari en herstelden zich weer in februari. Eenzelfde beweging was waar te nemen in maart waarna het eerste kwartaal werd afgesloten op ongeveer het niveau van begin januari. De rentemarkten daalden fors gedurende het kwartaal en de rentestanden staan op het laagste niveau. Ontwikkelingen die de markten beïnvloedden in het eerste kwartaal waren de afnemende economische groeicijfers uit China en toenemende tekorten op handelsbalansen van andere opkomende landen hetgeen leidde tot grote schommelingen en correcties van aandelen- en valutakoersen in deze markten. De spanningen in Oekraïne en de inmenging van Rusland zetten de markten onder druk. Dit nadelige effect werd echter naderhand gemitigeerd door het uitblijven van escalaties.

In de Verenigde Staten werden de financiële markten verblijd met de overwegende positieve bedrijfsresultaten over 2013. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) verwees wederom naar een verdere afbouw van het huidige verruimingsprogramma dat vlak na de kredietcrisis in 2009 werd ingesteld. Eveneens gaf de Fed aan dat de rente voor nog lange tijd lager zal blijven dan de langetermijngemiddelden. Wereldwijd anticipeerden beleggers op een uitbreiding van het stimuleringsprogramma van de Europese Bank (ECB) hetgeen zorgde voor een opleving van de markten.


Portefeuille
s

APC boekte een rendement van 1,7 procent op haar buitenlandse beleggingsportefeuille in het eerste kwartaal. Over dezelfde periode boekte de Amerikaanse S&P 500 een waardestijging van 1,3 procent en de MSCI EMU, graadmeter van de aandelenmarkten in de eurozone, boekte een waardestijging van 2,6 procent. De MSCI Emerging Markets daarentegen daalde met 0,8 procent. In de lokale economie bleven de mogelijkheden beperkt en was er weinig tot geen activiteit waarneembaar. Wederom werden fondsen uitgezet in deposito’s bij de lokale financiële instellingen die echter een laag interestpercentage hebben. Het rendement op de lokale beleggingen van het Fonds bedroeg 1,1 procent per eind maart 2014. Het totale beleggingsrendement van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao kwam voor het eerste kwartaal van dit jaar uit op 1,4 procent.

 

Verwachtingen

Algemeen wordt volgens de directie van APC verwacht dat de mondiale economie geleidelijk zal groeien waarbij de groei voornamelijk zal worden ingezet door ontwikkelde economieën. Ook gaan beleggers er in het algemeen van uit dat diverse overheden stimuleringsmaatregelen (waaronder verruimend monetair beleid) zullen blijven inzetten, hetgeen de renteomgeving niet veel zal doen veranderen op korte termijn. In de VS wordt verwacht dat de reeds geplande afbouw van de ‘quantitative easing’ door de Fed de investeringsmarkten niet zal destabiliseren aangezien deze reeds enkele maanden bekend is bij beleggers. Aandelen zullen bij gebrek aan toereikende alternatieven aantrekkelijk blijven. Verwacht wordt dat de eurozone zich verder blijft richten op de verdere integratie van de fiscale en monetair beleidsstrategieën van de diverse lidstaten. In het licht van het laatst gesteld zullen Europese aandelen naar verwachting aantrekkelijke waarderingen behouden. Verder economisch herstel wordt geanticipeerd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *