Reputatie Schotte wordt beschadigd

Door: Aruna Jhagru

Versgeperst regering onderzoek NIEUWS MOT gerrit schotte Curaçao  documenten style=float:left;margin right:10pxCURAÇAO – In een persbericht meldt de regering van Curaçao dat zij kennis heeft genomen van de vertrouwelijke documenten die circuleren. Volgens de regering worden de documenten misbruikt om de reputatie van premier Gerrit Schotte te beschadigen.

De regering geeft aan dat zij het misbruik en de verkeerde informatie die wordt verspreid ernstig opneemt. “Op basis van door bepaalde personen illegaal verkregen documenten, is een aantal gegevens van het MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) inzake transacties die premier Schotte in het verleden heeft gedaan openbaar geworden”, meldt het persbericht.

Insinuaties
“Het is niet de eerste keer dat er publiekelijk aandacht wordt gegeven aan deze MOT-meldingen”, kaart de regering aan. “Vanaf oktober 2010 wordt er gebruik gemaakt van steeds dezelfde informatie met als doel het beschadigen van de geloofwaardigheid van de heer Schotte en zijn functie.”

Realiteit en waarheid
Volgens de regering wijzen de feiten anders uit en worden nog steeds onterecht herhaald. “Er wordt steeds geroepen dat er onafhankelijk onderzoek moet komen omdat verondersteld wordt dat de premier niet is gescreend en dat daardoor de MOT-meldingen niet op een onafhankelijke wijze zouden zijn onderzocht. De realiteit en de waarheid is, zoals de premier ook reeds tweemaal naar voren heeft gebracht tijdens publieke debatten in het parlement, dat er een grondige screening heeft plaatsgevonden in 2010. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de meldingen samen met het MOT onderzocht en kwam tot de conclusie in december 2010 dat er geen reden is voor een strafrechtelijk onderzoek op basis van deze meldingen.”

Flagrante leugens
De regering benadrukt dat er geen feit of gegeven is dat niet is onderzocht met betrekking tot Schotte. “Wij keuren het af dat er welbewust voor wordt gekozen om flagrante leugens te herhalen.” Hierop heeft de regering het besluit genomen om een verklaring te publiceren die de procureur-generaal heeft gestuurd aan gouverneur Frits Goedgedrag in december 2010.

Strafrechtelijk onderzoek
In de verklaring wordt aangekondigd dat de MOT-meldingen zijn onderzocht en dat het OM geen reden ziet voor een strafrechtelijk onderzoek. De formulering luidt: ‘gelet op de informatie die voor het Openbaar Ministerie thans beschikbaar is, zijn er, vooralsnog, geen termen aanwezig om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de heer Schotte’.

MOT – Brief PG Inzake MOT Meldingen MP Dec 2010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *