KFO: ‘Reputatieschade KFO’

Advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en
Chester Peterson wraken op voorhand

sulvaran eustatius peterson KFO

Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson , de advocaten van de politieke stichting Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) vinden dat de klagers het te doen is om ‘reputatieschade met maatschappelijk effect’ aan te richten.

Willemstad – De klachten aan het adres van Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson zijn niet-ontvankelijk. Dat vinden zij in elk geval zelf. De advocaten van de politieke stichting Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) vinden dat de klagers het te doen is om ‘reputatieschade met maatschappelijk effect’ aan te richten.

Daarom heeft Peterson namens de andere twee KFO-advocaten dinsdag bij de Raad van Toezicht op de Advocatuur gevraagd eerst de vraag te behandelen of deze bezwaren ontvankelijk zijn.

Mocht hier gehoor aan worden gegeven én worden besloten dat de klachten ongegrond zijn, zullen deze niet worden behandeld. Hiermee wordt volgens Peterson ‘onnodig veel negatieve publiciteit van figuren met verscholen agenda’s’ voorkomen.

Op 13 januari van dit jaar diende de deken van de Orde van Advocaten, Caroline Fiévez, een klacht in tegen Sulvaran. Fiévez baseerde haar bezwaar onder andere op de manier waarop advocaat Sulvaran zich in de rechtszaal had uitgelaten in de zaak van Emsley Tromp, directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten tegen KFO.

Later kwam daar een klacht bij van burger Nardy Cramm. Ook zij heeft een klacht over de wijze waarop het trio zich uit in de rechtszaal.

,,Een beperking van ons recht om ons te uiten middels kritiek, zoals door klagers gewenst, waarbij voorop staat hoe onze uitlatingen subjectief door klagers worden ervaren, komt in strijd met het legaliteitsbeginsel, is niet handhaafbaar en past niet binnen het idee van tuchtrecht voor advocaten, omdat het tuchtrecht dan allerlei subjectieve gevoeligheden van ieder individu zal moeten beschermen”, aldus het advocatentrio.

Volgens Peterson hebben zowel de deken als Cramm rechtstreeks niets van doen met de rechtszaken waarin hij zich uitliet.

,,Zij zijn dan ook allemaal evidentelijk niet ontvankelijk met hun zinloze en subjectieve door hen ingevulde klachten”,

aldus de KFO-advocaat. Hij vervolgt:

,,Voor moraalridders is er in het tuchtrecht niet echt plaats. Wij hebben in ieder geval geen wettelijk grondslag voor deze klachten kunnen vinden en horen graag van klagers en de Raad van Toezicht, waarop klagers hun klachten nu precies baseren, respectievelijk waarop zij die volgens de Raad van Toezicht mogen baseren, voordat nog meer schade aan ons en onze kantoren wordt veroorzaakt.”

Wraken op voorhand

De KFO-advocaten laten verder weten dat zij de Raad van Toezicht, Maroeska Scholte op voorhand wraken. Volgens het trio is de persoon van Scholte geraakt door de vorige twee wrakingsverzoeken van hun hand en ‘mag worden aangenomen dat daarmee Scholten een persoonlijk belang heeft in of bij de beoordeling van de klachten tegen ons, die immers ook onlosmakelijk verbonden zijn met onze harde kritiek op foute rechters’.

Volgens de KFO-advocaten is doordat de wrakingskamer tot twee keer toe heeft geoordeeld dat Scholte niet gewraakt hoeft te worden een ‘zeer gevaarlijke vooringenomenheid’ ontstaan.

,,Wij zullen dan ook bij de eerstvolgende gelegenheid mr. Scholte wederom wraken met het zeer uitdrukkelijke verzoek om nu wel op onze wrakingsgrond in te gaan en daar een oordeel over te vellen.”

Ook zullen Peterson, Sulvaran en Eustatius alle advocaten die in de Raad van Toezicht plaatsnemen en bij de vergadering waarin is gesproken over de klachten tegen het trio aanwezig waren, wraken.

,,Zeker die met een dubbele agenda van wie wij nooit een eerlijk proces mogen verwachten”, aldus het KFOdrietal. De advocaten:

,,Het wezen van ook het tuchtrecht ligt in de ‘onpartijdige’ geschillenbeslechting. Dat is een harde eis van het recht. Haast om ons te berechten, niet op het recht steunende kromme overwegen, dan wel rechtsweigering, zal ons niet van onze koers, om in alle opzichten een eerlijk proces te eisen, kunnen doen afwijken.”

Om, zo zegt het drietal, geen enkel misverstand te laten bestaan over het al dan niet te laat indienen van het wrakingsverzoek doen zij dat dinsdag in een brief aan de Raad van de Toezicht op de Advocatuur, op voorhand.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *