Amigoe | Resolutie tegen voorzitter RvC Centrale Bank

centrale_bank-CBSC

Integriteitstoets zorgt voor verdeeldheid

WILLEMSTAD — Renny Maduro, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), is onderwerp van een resolutie, opgesteld afgelopen vrijdag tijdens een vergadering van de RvC op St. Maarten.

Dat meldde premier Sarah Wescot-Williams zaterdag tijdens een persconferentie over de CBCS. De gang van zaken duidt op flinke verdeeldheid binnen het toezichthoudende orgaan van de Centrale Bank.

In de resolutie staat volgens Wescot-Williams dat aan Curaçao en St. Maarten verzocht wordt om ‘aandacht te besteden aan, en waar nodig, maatregelen te nemen ten opzichte van het functioneren van de voorzitter van de RvC’.
Voorzitter Maduro was, net als zijn ‘Curaçaose medecommissarissen’ Glenn Camelia en Lincoln James zelf niet aanwezig bij de vergadering van afgelopen vrijdag.

Wel aanwezig waren de drie commissarissen uit St. Maarten Robbie Ferron, Marciela Illidge en Jairo Bloem en het tijdelijke, door het hof aangewezen zevende lid van de RvC Robert Pietersz.

In bepaalde media werd gemeld dat de resolutie onder meer gaat over de ‘te solistische opstelling’ van Maduro en dat hij zich bepaalde bevoegdheden zou aanmeten ‘die hem niet toekomen’.

Renny Maduro wil nog niet inhoudelijk ingaan op de resolutie. Wel zegt hij dat beide landen, Curaçao en St. Maarten, eerst een landsbesluit moeten nemen waarin ze stellen dat ze hem weg willen hebben. Dan pas moet hij vroegtijdig aftreden.

Om principiële redenen hebben de drie genoemde commissarissen niet aan de vergadering van vrijdag deelgenomen.

Dat is de splitsing die er bestaat. Het is een fundamentele kwestie. Om principiële redenen communiceren we niet met de president (Emsley Tromp, red.) want er zijn indicaties dat hij verkeerd heeft gehandeld. Daarom hebben wij ook om de integriteitstoets gevraagd.

Tromp was samen met de twee andere statutaire directeuren van de CBCS ook aanwezig tijdens de vergadering. Maduro, Camelia en James hadden het overleg willen uitstellen naar 31 augustus.

Onderzoek
Op de opmerking, vorige week, van Wescot-Williams dat het onderzoek rond Tromp suggestief zou zijn zegt Maduro dat er een aantal open vragen naar Tromp zijn gestuurd.
Open vragen zijn per definitie niet suggestief.”
Ook vraagt hij zich af waarom niet eerder is aangegeven dat de vragen suggestief zouden zijn om deze aan te passen.

Wat in de media over Tromp is verschenen geeft een perceptie weer. Daarom moet er getoetst worden”, aldus Maduro. “Als hieruit blijkt dat hij integer is dan kan worden vastgesteld dat hetgeen in de media heeft gestaan, niet klopt met de werkelijkheid.”

Dat inhoudelijke informatie over wat er tijdens de vergadering op St. Maarten heeft gespeeld in de media is gelekt vindt Maduro minder belangrijk.
Wat belangrijker voor hem is, is dat naar zijn mening vast is komen te staan dat Wescot-Williams instructies heeft gegeven aan de leden van de RvC.
Over het lekken zelf zegt Maduro dat in het verleden de Curaçaose leden van de RvC hierop werden aangesproken alsof zij informatie van vergaderingen naar de pers sturen.

Maar nu waren we niet bij de vergadering en toch krijgen bepaalde media informatie. Ik ga de eerdere brief van RvC-lid Robert Pietersz hierover beantwoorden. Hij had in een brief aan mijn persoon de rol van de Curaçaose leden van de RvC over het lekken van informatie in twijfel getrokken.”

Op 27 augustus is er weer een overleg op regeringsniveau over de CBCS. Dan zal St. Maarten zich uitspreken over de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen Emsley Tromp en de regering van Curaçao.

De beide landen kwamen zaterdag overeen dat er tevens een operationele audit zal worden uitgevoerd over het functioneren van de Centrale Bank.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *