Rijk stopt subsidie aan OCaN

ocanVoorzitter Helberg: Grote uitdaging om eigen inkomsten te genereren

Den Haag – Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) staat voor de opgave om zichzelf financieel te bedruipen nu de Wet overleg minderheden en daarmee de subsidie van het Rijk is ingetrokken.

,,Op 22 juli 2013 viel bij ons het Koninklijk Besluit op de deurmat dat OCaN vanaf 23 juli niet meer functioneert onder de Wet overleg minderheden.
Het kabinet heeft met goedkeuring van de Staten-Generaal de wet ingetrokken, onder het mom dat een dergelijk overleg uit de tijd is en zij naar een nieuwe overlegstructuur toegaan.
Dit betekent wel dat wij onze eigen bronnen van inkomsten moeten vergaren.
Dit is voor ons een grote uitdaging”

, aldus voorzitter Glenn Helberg op de website van de organisatie die sinds 1985 actief is.
Het besluit vindt zijn oorsprong in de tijd dat de Nederlandse overheid zich niet populair maakte in de wereld met het door de PVV gedoogde kabinet, aldus Helberg.

,,Het tweede kabinet Rutte heeft het voortgezet en verder invulling gegeven aan deze bezuinigingsmaatregel en heeft – net als met het NiNsee – de structurele bijdrage aan de emancipatie van de multiculturele samenleving tenietgedaan.
Een ‘mooi’ resultaat in het jaar van 150 jaar afschaffing van de slavernij.”

,,OCaN heeft uiteraard de geëigende wegen bewandeld samen met de overige samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) om het tij te doen keren.
Het was echter duidelijk dat de bezuinigingsdrang het zou winnen van wat er op grond van de staat van integratie in ons land noodzakelijk is.
De geschiedenis zal ons tonen wat de gevolgen van deze stap zijn.
OCaN heeft de Caribisch-Nederlandse gemeenschap met een klein bureau van professionals en een leger aan vrijwilligers onder de WOM gediend.”

,,OCaN zit nu in een overgangsfase waarin er hoop is dat wij kunnen blijven bestaan om de belangen van de gemeenschappen te blijven dienen en te fungeren als waakhond richting de Nederlandse politiek. Wij blijven ook in de toekomst kritisch beschouwen of wel die maatregelen genomen worden, die de integratie van de Caribische Nederlanders bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan het goed samenleven met elkaar in Nederland ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele identiteit, religie of sociale afkomst.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *