Rijksministerraad last extra vergadering in

DEN HAAG — Op verzoek van de Nederlandse regering is voor aanstaande vrijdag een Rijksministerraad gepland, een week eerder dan de laatste vrijdag van de maand, de dag waarop de bespreking gewoonlijk plaatsvindt.

De agendapunten zijn zoals gebruikelijk niet openbaar, waardoor er niets bekend is over de aanleiding, maar minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal vermoedelijk verslag uitbrengen van haar werkbezoek aan het Caribisch gebied in bijzijn van de gevolmachtigde ministers van Curaçao, St. Maarten en Aruba. Zoals verwacht, heeft Spies haar eerste indrukken al afgelopen vrijdag tijdens de gewone Ministerraad gedeeld met premier Mark Rutte en haar collega-ministers.

Begroting Curaçao

Spies heeft bovendien de afgelopen weken de Tweede Kamer geregeld verzekerd dat ze de begroting van Curaçao altijd ter sprake brengt tijdens de Rijksministerraad en vrijdag valt min of meer samen met de termijn die de Curaçaose regering heeft om het College financieel toezicht in te lichten over een pakket met aanvullende maatregelen om de begroting op orde te krijgen.

Justitieel overleg

Verder vindt deze week het Justitieel Vier Partijenoverleg plaats van de Justitie- ministers van Nederland, Curaçao, St. Maarten en Aruba. De Nederlandse minister Ivo Opstelten kreeg tijdens de laatste Rijksministerraad de opdracht om bij dit overleg de brief van de Curaçaose Justitie- minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe aan de Amerikaanse autoriteiten ter sprake te brengen en het standpunt van Nederland nogmaals toe te lichten. De Nederlandse regering is van mening dat Justitie-ministers zich niet mogen mengen in strafrechtelijke onderzoeken, in dit geval het onderzoek naar loterijbaas Robbie dos Santos.

Mogelijk brengt ook Opstelten verslag uit van zijn bevindingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *